През 2018 г. глобалният пазар на луксозни стоки възлиза на 920 милиарда евро и може да достигне 1,3 трилиона евро до 2025 г., според съвместен доклад на Boston Consulting Group (BCG) и италианската асоциация на производителите на луксозни продукти Fondazione Altagamma.

Според анализатори от консултантската компания Bain & Co, световният пазар на луксозни стоки вече е достигнал 1,2 трилиона евро през миналата година, компанията няма прогноза за неговото развитие до 2025 година.

Експерт на BCG, обяснява, че това разминаване е заради различните системи на изчисление: неговата компания не включва продажби на луксозни автомобили, яхти, смартфони, смарт часовници.

За своето изследване BCG е интервюирала 12 хиляди респонденти от Бразилия, САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Русия, Китай, Япония, Южна Корея, които харчат за луксозни стоки 5 000 или повече евро на година. Тези страни формират 85% от пазара на луксозните продажби.

Най-масовата категория потребители на луксозни стоки се превърна т.нар. категорията true-luxury, сега тя представлява около 50% в количествено изражение и 30% във финансово отношение. BCG пресмята нейния брой на 18,5 милиона души годишно, които изразходват 5 000 - 8 000 евро за луксозно потребление.

Според BCG социалните медии и популярните блогъри постепенно се превръщат в основните канали на влияние при вземането на решение за закупуване на луксозни стоки. В света средно 41% от анкетираните им се доверяват. По-специално този канал за промоция е водещ в Китай, където 55% от купувачите при избора на луксозни стоки се фокусират върху социалните мрежи.

В Русия ситуацията е подобна на китайския пазар: вече 45% от купувачите се ръководят от мнението на социалните мрежи и блогърите. Списанията оказват влияние на 36% от потребителите на луксозни стоки, уебсайтовете на марките - 33%, пише finmarket.ru.

Според експертите преди 6 години социалните мрежи и блогърите са били отговорни само за 11% от влиянието. А сега, след като Z поколението влиза в игра, влиянието им ще расте само, тъй като 95% от представителите на тази възрастова група разчитат на социалните мрежи при вземане на решения. Те припомнят, всички най-големи компании открито декларират планове за разширяване на дейността си в социалните мрежи.