Повечето от нас са чували, че парите не могат да купят щастие. Но начинът, по който гледате на богатството, може да има значителен ефект върху това колко сте доволни и щастливи от живота си. Това показва проучване, публикувано в aкадемичното издание Applied Research in Quality of Life, пише CNBC.

"Парите могат да са инструмент, който да ви мотивира за определени постижения в живота и да се чувствате по-щастливи в дългосрочен план", споделя Джени Джао - автор на доклада и асистент по маркетинг в Binghamton University School of Management.

След анализиране на резултатите от проучване, в което са включени мненията на над 7500 германци, изследователи от университета откриват, че настройката на хората към парите може да варира. По-конкретно, има разлика между настройката за благосъстояние, свързано с щастието и такова, свързано с успеха.

При първия случай убеждението, че богатството е показател за щастлив живот обикновено е проблематично, защото отнема "много време, енергия и пари от други области на живота, които имат важен и положителен принос за настоящото удовлетворение като семейството, работата и здравето".

От друга страна, изследователите смятат, че фокусирането върху благосъстоянието, свързано с успеха, и идеята, че богатството е равно на успеха повишава "икономическата мотивация на хората" или стремежа им да работят и подобряват стандарта си на живот. Мисленето за успеха през тази гледна точка може да направи хората по-доволни от настоящето и обнадеждени за бъдещето.

Тази проста промяна в настройката може да промени начина, по който хората виждат успеха и живота си, но разбира се има и други фактори. Например, макар това проучване да не обхваща как доходите конкретно влияят на удовлетвореността от живота, изследователите смятат, че се отразяват на щастието на хората.

Проучване от 2010 г. от Princeton University установява, че има връзка между щастието и богатството до точка от около 75 000 долара годишно. Когато хората изкарват повече от тази сума, щастието не се увеличава, но колкото по-ниски са доходите им, толкова по-зле се чувстват.

Джени Джао добавя все пак , че е важно да се помни, че нещата, които носят щастие не идват с цена. Те включват "семейство, приятели, здраве, непрекъснато учене и нови преживявания".