Около 100 министри, заместник-министри и висши служители от държавната администрация преминаха обучения по публично говорене, презентационни и лидерски умения в периода декември 2006 - април 2007 г.

Курсовете се проведоха по инициатива на МДААР и бяха организирани от Британския съвет в България, като включваха повече от 500 учебни часа на обща стойност 24 500 британски лири. Средствата са осигурени по проект на Британско посолство от Фонда за глобални възможности на Обединеното кралство.

Министерството на държавната администрация и административната реформа се обърна към посолството на Великобритания за подкрепа при обучението по ефективна комуникация и презентация, тъй като за висшите държавни служители тези умения са изключително необходими при представяне на политиките на страната пред медии, на официални срещи и пред широката общественост.

Обучението се осъществи по учебни програми, подготвени от Центъра за професионално усъвършенстване на Британския съвет и се предлагаха чрез МДААР на заявилите желание за участие министри, зам.-министри, директори на дирекции и на регионални административни служби от всички сектори на държавната администрация.

Освен програмата от обучения в рамките на проекта Британският съвет в България проведе триседмични консултации в Института по публична администрация и европейска интеграция с оглед подобряване на програмата на обученията, предлагани от института.