Общо 1443 проектни предложения са били получени в Министерство на икономиката и енергетиката за кандидатстване по грантовата схема за конкурентноспособност.

Схемата стартира на 7 юли и общият й бюджет е 8 740 000 евро, съобщи БНР.

В рамките на следващите два месеца кандидатите ще бъдат класирани от комисия, след което предложенията ще бъдат внесени в делегацията на Европейската комисия у нас за окончателно одобрение.

Схемата е част от по-големия проект на министерството по програма ФАР за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия.

Чрез нея малки и средни предприятия могат да получат безвъзмездна помощ в размер на не по-малко от 10 000 и не повече от 50 000 евро в три направления - обновяване на технологичното оборудване, получаване на консултантски услуги и професионално обучение за персонала на предприятията.