От 1 октомври 2007 г. ще се осъществи сливане на „Електроразпределение-София Област" АД, „Електоразпределение-Плевен" АД и „Електроразпределение-Столично" АД, съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ.

Целта е оптимизиране на дейността на трите електроразпределителни дружества на територията на Западна България, подобряване на тяхното управление и постигане на по-висока ефективност.

Новата разпределителна компания ще се казва ЧЕЗ Разпределение България и ще поддържа електроразпределителната мрежа на територията на Западна България. Компанията ще продължи политиката на инвестиране в развитието на мрежата и подобряване на качеството на доставката.

През месец май тази година в трите електроразпределителни дружества е въведена еднаква организационна структура. Всички дейности са централизирани и оттогава те се управляват от общи за трите дружества дирекции.

Целта на уеднаквяването е да се осигурят условия за равнопоставено обслужване на клиентите в Западна България и да се въведат единни мерки по поддържане и развитие на мрежата.

Част от приоритетите на новото дружество ще бъде автоматизацията на оборудването, което ще доведе до намаляване на времето на аварийните прекъсвания. Като пример може да се посочи новата възлова станция край Панчарево в София, която в края на септември ще премине на телеуправление и ще заработи автоматизирано.