Всички пенсионери, които получават до 113,49 лв. и нямат допълнителни доходи, ще получат еднократна помощ от 50 лв. към пенсиите си за ноември, реши правителството.

Мярката ще обхване около 350 000 души. 100 лева ще бъдат изплатени на семействата, които получават енергийни помощи.

Социалният министър Емилия Масларова обясни, че пенсионерите ще получат това, което им е обещало правителството и няма да бъдат излъгани.

Тя подчерта, че инфлационните добавки, които ще се изплащат заедно с енергийните помощи, са за цяло домакинство, а не за един човек.
Сумата ще бъде получена след 31 октомври.

Правителството прие и национален план за действие по заетостта, според който бабите и дядовците ще могат да гледат внуците си до 3-годишна възраст срещу заплащане.

Правителството гласува изменение и допълнение в Закона за социалното подпомагане. Според тях времето за отпускане на социални помощи за хората в трудоспособна възраст ще бъде намалено от 12 на 6 месеца.

По думите на социалния министър през септември 17838 души са отпаднали от програмата за социално подпомагане. От тях 9600 души вече са започнали работа, а около 2000 души са в процес на обучение.

Правителството е пренасочило средства към програмата за чиракуване. 100 лв. допълнително ще бъдат отпускани и за тези работодатели, наемащи служители, които живеят в радиус от 100 км. от тяхното работно място.