От Федерацията на хлебопроизводителите искат да се извади сивият сектор в хлебопроизводството на светло. Димитър Людиев - председател на Федерацията, твърди, че 50 % от фурните в страната са в сивия сектор, а в Бургаско са около 25 -30 %.

За да откроят нелоялната конкуренция, от федерацията правят списък с имената на фирми от сивия сектор. „Вероятно ще бъдат направени съвместни проверки от браншовата камара от РИОКОЗ, ще потърсим съдействие от данъчните и общината", каза Людиев.

Фалшивият хляб може да се познае по липсата на данни на етикета. На него трябва да има телефон за контакти, адрес на фирмата, по Закона за етикирането всички съставки на продукта трябва да са изписани.

Най-голямото заблуждение при избора на хляб е цената. Малките фурни, които на място продават своя продукция не са задължени по закон техните продукти да бъдат етикирани и опаковани. Това са квартални фурни, които продават по-евтино и много от тях са си напълно легитимни.

Практически най-много фирми от сивия сектор са в разносната търговия. Според Людиев, цената на хляба върви нагоре, тъй като цената на нашенския хляб все още е най-ниската в Европа.