В Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за изработване на идеен проект с парцеларен план на обект „АМ СТРУМА, ЛОТ 2 „Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+000", съобщиха от пътното ведомство.

Отворени бяха офертите на 8 фирми, а дисквалифицирани бяха предложенията на 5 дружества.

Най- евтина оферта от 207 720,00 лв. без ДДС предложи „Ню Ит и Инженеринг" ООД от София, а най-скъпа - Сдружение СУДОП-ИКП - 313 351,50 лв. без ДДС.

Другите участници в търга са:

„Трафикконсулт БГ" ЕООД - 295 523,00 лв. без ДДС

„Трансконсулт 22" ООД, гр. София - 255 600,00 лв. без ДДС

„Рутекс" ООД, гр. София - 654 722,00 лв. без ДДС

„Виа План" ЕООД, гр. София - 219 090,00 лв. без ДДС

„Илия Бурда" ЕООД, гр. София - 268 200,00 лв. без ДДС

„Пътпроект 2000" ООД, гр. София - 283 530,00 лв. без ДДС

Проектът е съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013, уточняват от АПИ.