Инсталацията ще се монтира в бившия Завод за плодови сокове, годишният й капацитет ще е 60 000 т. Румен НИКОЛАЕВ Инсталация за производство на биодизел ще бъде монтирана и пусната в експлоатация до края на годината в Сливо поле. Това съобщи управителят на "Астра биоплант" Станко Станков. Капацитетът й ще позволява да се преработват 500 тона семена дневно, които ще се превръщат в 200 т екогориво. Това ще позволи производството на 60 000 т биодизел годишно. Производственият цикъл предвижда няколко процеса, сред които изкупуване и влагане на семена от слънчоглед и рапица в съотношение 70:30, смилане и екстракция на семената, последваща подготовка на суровото олио - рафиниране, неутрализация и обезмасляване, производство на биодизел и технически глицерин. Друга инсталация ще произвежда етерични масла - лавандула и др. Технологията за производство включва техника на български и чуждестранни производители. Паракотелното ще бъде българско производство, като в момента тече конкурс за подаване на оферти. Индийската компания Chemical Constuction International P LTD ще достави и монтира инсталацията за добив на сурово масло, която ще извършва пресоване и екстракция. За доставчици на инсталацията за биодизел са подадени над 20 оферти, като най-добра е била на Биоенергомаш - Варна. Инвестицията ще възлезе на 10 млн. евро. Благодарение на работата на конструкторите тази цена е около 3 пъти по-ниска от офертите, които са предложили немски и италиански фирми. Заводът ще бъде изграден на мястото на някогашното Предприятие за плодови сокове в Сливо поле. Работните места, които ще бъдат разкрити със старта на новото производство, са 50. "Астра биоплант" има вече подписани договори със земеделски производители от цялата страна за доставка на суровина, като фирмата ще финансира по-голямата част от агротехническите мероприятия. Крайният продукт ще разполага със сертификат EN 14 214 в съответствие с евростандартите по отношение на много параметри, каквито повечето малки производители не следят. Към настоящия момент по-крупни производители на биодизел са заводите в Димово, Видинско, "Галакс ойл" в Силистра и в Ловеч. Очаква се най-големият завод на "Екопетролиум" край Видин да произвежда 150 000 тона годишно. В момента в Европа работят блендинг инсталации, които смесват биодизел и петролния продукт в съотношение 30:70. У нас се допуска подобно смесване до 5 на сто, без да е необходимо за това да се иска специално разрешение.