Мелница в Несебър вече няма.

Такова е становището на Нaционалния институт за паметниците на културата (НИПК).

По предложение на Института с председател проф. Божидар Димитров тя ще бъде отписана от регистъра, защото е вградена в хотел и така е загубила културно-историческата си стойност.

Само че, това решение на практика узаконява неправомерно построения хотел, собственост на общинския съветник от Несебър Здравко Маждраков. Разрешителното за строеж дава главният архитект на града, който сега пък е кандидат за местния парламент в Поморие. НИПК изпраща сигнал за нарушение до строителен контрол Бургас, когато хотелът е почти готов.

И така, от паметник на културата, вятърната мелница от 18 век ще остане просто вградена част от нов хотел.

Подобни посегателства върху историческото наследство може да станат причина за отписването на стария Несебър от регистрите на ЮНЕСКО. Специалистите са категорични, че това е на път да се случи, ако се осъществи идеята на крупен инвеститор в Стария град да се построи делфинариум.

Преди 3 години Общинският съвет гласува продажбата на 20 декара от резервата за строеж на развлекателен център. В края на мандата си същият местен парламент решава, че трябва да развали сделката с фирмата инвеститор. Някои от съветниците определят това решение като предизборен ход.

Реално строежът се забавя заради археологически проучвания. Фирмата вече е изплатила сумата за земята близо 5 милиона лева и неколкократно приканя общината окончателно да положи подписи.

Очаква се съдбата на делфинариума и на стария Несебър да се реши в съда.