На 20 септември т.г. Българската търговско-промишлена палата ще извърши за осма поредна година своите класации на фирмите и холдингите - "ТОП 100" - 2006, които са постигнали най- високите в България икономически показатели през 2005 г., съобщиха от БТПП. 

Критериите, които са използвани за класациите на фирмите са прилагани и в световните класации на "Форбс", "Форчън" и др., и са изключително от икономически характер.

Класацията на БТПП "ТОП 100" включва :

  1. 100 фирми, класирани по максималните приходи от продажби, при финансов резултат- печалба.
  2. 100 фирми, класирани по финансовата им рентабилност- постигнатата чиста печалба отнесена към собствения капитал.
  3. 100 фирми, класирани по икономическата им ефективност - постигнатата чиста печалба, отнесена към общата сума на активите.
  4. Водещите 50 холдинга и икономически групи, съставящи консолидирани баланси, при които за критерий за селекция бе използвана величината на печалбата в края на годината.
  5. Водещите 10 фирми във всеки от шестте района за планиране в България, приключили 2005г. с печалба, и класирани по приходите им от продажби.

За 2004 г. първите пет фирми с най-много продажби са били НЕК, КРЕМИКОВЦИ, БТК, АЕЦ КОЗЛУДУЙ и ПЕТРОЛ.

За същата година петте най-печаливши холдинги пък са били БТ ХОЛДИНГ, АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ, ФЕСТА ХОЛДИНГ, СИНЕРГОН ХОЛДИНГ и СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД.