След подписването на двата договора за рехабилитация на жп линиите Пловдив-Бургас и Мездра-Горна Оряховица днес, стана ясно, че изпълнител по проектите ще е консорциумът между Систра (Франция), Судоп Прага (Чехия), Гетинса (Испания), Транс Ел Инженеринг (България) и „Вектор-Бул" ООД (България), съобщиха от МТ.

Договорът за Мездра-Горна Оряховица беше подписан от вицепрезидента на Систра Ерик Лека и е на стойност 5.5 млн.евро.

Вторият договор за техническа помощ по жп линията Пловдив-Бургас беше подписан от заместник-председателят на борда на директорите и търговски мениджър на Судоп Прага Томас Славичек като стойността му е 2.9 млн.евро.

След подписването на договорите министър Мутафчиев заяви, че успешното изпълнение на тези проекти ще даде възможност за провеждането на търгове за избор на изпълнители за строителство, инженеринг, доставки и супервизия на отсечките Пловдив-Бургас и Мездра-Горна Оряховица.

Тези две отсечки са включени в алтернативния списък с проекти на Секторна оперативна програма „Транспорт", което дава потенциална възможност за кандидатстване за финансиране от Кохезионния фонд на ЕС.

С реализирането на двата проекта ще се открие възможност за бъдещо подобряване на безопасността, комфорта и скоростта на пътуване по железопътната инфраструктура в тези две важни както за българските граждани, така и за икономиката като цяло направления.