Немско-българското дружество "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД отбеляза официално влизането в сила на договора за концесия на летищата във Варна и Бургас.

От днес 10 ноември 2006 г. консорциумът поема отговорността за персонала, активите и бъдещото развитие на двете летища.

Тържествата се проведоха в зала "Заминаващи" на двете летища в присъствието на зам.-министъра на транспорта Юджел Атилла, старшият вицепрезидент на Fraport AG Андреа Пал, кметове, областни, депутати и много гости и партньори на немско-българското дружество.

"Ще насочим усилията си, за да въведем международни стандарти в обслужването на пътниците на Варна и Бургас, каквито "Фрапорт" предлага на всички свои летища по света", каза Андреа Пал, старши вицепрезидент на "Фрапорт" АГ.
Тя добави, че черноморските ни летища се присъединяват към Европа 51 дни преди България да стане член на ЕС.

В края на официалните церемонии, Пал обяви, че първата инвестиция на "Фрапорт" в България е малко необичайна, тъй като "Фрапорт" АГ ще направи дарение на Домовете за медико-социални грижи за деца във Варна и Бургас.
Тя връчи парични чекове за по 10 000 евро на директорите на домовете - д-р Живка Сабрутова в Бургас и д-р Стефка Джанкова във Варна.

Припомняме, че "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" спечели 35-годишната концесия на летищата във Варна и Бургас, като концесионният договор беше подписан точно преди два месеца - на 10 септември 2006 г.

Според концесионния договор "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД ще заплаща годишно концесионно възнаграждение от 19,2% от общият размер на всички дейности на Концесионера, свързани с ползването на активите на двете летища.

"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД ще бъде контролирана от мажоритарния акционер в консорциума "Фрапорт" АГ през целия срок на концесията.

Немско-българското дружество има готовност да предприеме незабавни мерки и инвестиции за подобряване на летищата във Варна и Бургас, като инвестира над 23 млн. евро през първата година от концесията, а до 2009 г. - около 95 млн. евро.

За 35-годишния период на концесията ще бъдат вложени общо 403 млн. евро за изграждането на нови пътнически терминали, разширяването на самолетните стоянки, оборудване и т.н.