Транспортът продължава да бъде секторът, към който трябва главно да се насочат усилията за подобряването на енергийната ефективност през следващите години.

Това заяви шефът на Агенцията за енергийна ефективност Таско Ерменков, отчитайки дейността на агенцията през 2006 г.

Наред с благоприятната тенденция за значително намаляване на енергийната интензивност в секторите на индустрията, услугите и домакинствата, транспортът продължава да генерира и потребява все повече енергия.

През 2005 г. потреблението на енергия в този сектор надхвърля 8%, като надминава ръста на БВП у нас за този период (5.5%). Особено неблагоприятно е положението на автомобилния транспорт, който бележи ръст на потреблението до 2.34 хил. т. нефтен еквивалент през 2005 г. При това потреблението на този сегмент от транспорта е почти изцяло на нефтопродукти, произвеждани от скъпа вносна суровина, каза още Ерменков.

Така например, при ръст на БВП от 6.1% през първото полугодие на 2006 г. вносът на автомобили у нас се е увеличил с 18.3%, а разходите за внос на суров петрол с 58.8%.

От АЕЕ заявиха, че „Метрополитен" е най-ефективният градски транспорт у нас, който е близо 10 пъти по-енергийноефективен от трамваите. Трамваите и тролейбусите, които следват по-надолу в класацията са пък близо 2 пъти по-ефективни от автобусния транспорт, казаха експертите от Агенцията.