Немската търговска верига "Plus" обяви, че търси застроени или незастроени парцели с площ над 5000 м2, намиращи се в границата на градове с над 20 000 жители.

Изискването на веригата е парцелите да са разположени на главни улици или в непосредствена близост до гъстонаселени жилищни райони на лесно достъпни за пешеходци и автомобили места.

Кампанията на вергиата е свързана с намерението през първата половина на 2008 г врати да отворят първите 30 магазина в България.

Както писа Money.bg, амбицията на немската търговска верига "Plus"е да отвори 200 магазина у нас, с инвестиция за поне 250 млн.евро и да разкрие 2400 нови работни места за периода до 2010 г.

Компанията ще разчита най-вече на предложения от частни лица, притежатели на големи парцели, които да отговарят на посочените изисквания. Собствениците на подходящи парцели трябва да изпратят до офиса на веригата в София карта с отбелязано местоположение на притежавания парцел, скица и оферирана цена за продажба.