Сътрудничеството на България с Фонда за население на ООН (ФНООН) е отлично и на тази основа са реализирани важни и полезни за страната ни съвместни дейности и проекти в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и на демографските въпроси.

Това каза министър-председателят Сергей Станишев на среща с изпълнителния директор на Фонда за население на ООН и заместник-генерален секретар на ООН Торая Обаид.

Пред госта си премиерът заяви, че като бъдещ нов член на ЕС България ще е участник в общата политика на Съюза за сътрудничество за развитие и се надява да има принос в това сътрудничество. Той припомни, че в израз на ангажираността си към изпълнението на целите на ФНООН, българската страна ежегодно предоставя доброволни вноски, за което Торая Обаид изказа искрените благодарностите на организацията.

Премиерът заяви готовността на правителството за продължаване на сътрудничеството с ФНООН в досегашните му стратегически направления - подобряване на репродуктивното здраве и демографската политика и изказа надеждата си териториалния обхват на проектите да бъде разширен.

Министър-председателят запозна Торая Обаид с основните демографски особености и проблеми на страната ни. Той подчерта последователната подкрепа на България за процеса на реформи в ООН, които да доведат до подобряване на цялостната ефективност на организацията и утвърждаването й като действен фактор на мира, сигурността и развитието през 21 век.

Заместник-генералният секретар на ООН декларира готовността на организацията да окаже подкрепа на страната ни в изпълнението на проекти в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и на демографските въпроси.
Торая Обиад подчерта, че страната ни има големи възможности, а ООН може да й предостави допълнително технически знания. Колкото по-близо работим с българското правителство, толкова по-добре хората ще чуват нашите послания, заяви тя.