Започва работата по проект на община Каварна за изграждане на инфраструктура в националния археологически резерват „Яйлата", съобщиха от Общината.

Първата копка ще бъде направена в понеделник от Цонко Цонев, кмет на Каварна.

Проектът „Яйлата" - туристическа атракция с развита и достъпна инфраструктура" е на обща стойност 270 000 евро, като участието на общината е в размер на 33 000 евро.

Строителните работи ще бъдат извършени от „Пътно строителство и поддържане" ЕАД - Добрич. Предвижда се изграждане на път и паркинг до НАР „Яйлата", туристическа инфраструктура в самия резерват, подходяща маркировка към подходите на самите обекти за посещение, както и направа на съоръжения за наблюдение на животни.

„Яйлата" е уникален природен обект, в който редки животински видове и скали се съчетават с паметници на историческото наследство.

Туристическият интерес към резервата непрекъснато нараства. Ще бъдат поставени рекламен билборд и информационни табла в опорните точки на дестинацията. Проектът включва още откриване на център за посетители в с. Камен бряг и оборудване на конферентна зала.