Протестиращите металурзи от „Кремиковци" са пред Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), предаде агенция „Фокус".

Министерството на икономиката и енергетиката определя като алтернативен вариант за запазване на Кремиковци капитализирането на задълженията на дружеството чрез изготвяне на оздравителен план, който да предвижда трансформиране на вземанията на кредиторите в част от капитала чрез увеличението му. Това е записано в писмо на министъра на икономиката и енергетиката до работниците от комбината, прочетено от техни представители по време на протеста пред МИЕ, предаде БТА.

Схемата е приложима само по отношение на вземанията на частни кредитори, но не и за публичните вземания, отбелязва министър Петър Димитров.

По закон оздравителният план може да бъде изготвен от длъжника, синдика, кредиторите, които притежават най-малко една трета от вземанията, и акционерите, които притежават най-малко една трета от капитала на дружеството, или 20 на сто от общия брой на работниците. Държавата не може да предлага такъв план, защото притежава само една четвърт от капитала на дружеството и по-малко вземания от необходимия минимум от една трета от вземанията, отбелязва министърът.

Вариантът с капитализирането на задълженията би могъл да спре преминаването към осребряване на имуществото на комбината, който е в открита процедура по несъстоятелност, но задължително условие за реализацията му е да има постигнато съгласие от всички кредитори. В противен случай планът за оздравяване трябва да предвижда покриване на вземанията на кредиторите, припомня министърът.

Сред пакета от социални мерки при съкращения на работниците, който се подготвя от държавата, министърът посочва възможността приоритетно да бъдат включени освободени от комбината работници в осъществяването на значими инфраструктурни проекти от транспортния и енергийния сектор. Друга социална възможност е започването на процедура за кандидатстване с проектно предложение за получаване на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Средствата от този фонд могат да се използват за предоставяне на услуги за трудово посредничество, обучение, мобилност и насърчаване на предприемачеството, но не и за изплащане на обезщетения и помощи, отбелязва министърът.


Държавата участва активно в преговорите с потенциални инвеститори за спасяване на комбината. Припомням ви, че никой друг кредитор или потенциален клиент не оказва никаква подкрепа на комбината.

В подкрепа на комбината изразявам принципното си съгласие за развиване на алтернативни варианти за преструктуриране в „Кремиковци".

Възможен вариант е капитализирането на задълженията на „Кремиковци" чрез изготвяне на оздравителен план, който да предвижда трансформиране на вземанията на кредиторите в част от капитала чрез увеличението му.

Всички държавни институции са ангажирани (съобразно своите компетенции) с проблемите на „Кремиковци" АД, но възможните варианти са силно ограничени, поради откритото производство по несъстоятелност на комбината".

След прочитането на писмото председателят на федерация „Металици" към КНСБ Васил Яначков каза, че то показвало, че усилията на металурзите не са били съвсем напразни.

Синдикалните лидери - Васил Яначков и Людмил Павлов, коментираха, че това писмо има няколко съвпадащи точки с техните искания, но като цяло не дава конкретни решения за комбината.

Очаква се днес синдикалните лидери да се срещнат с ръководството на "Кремиковци".