Днес в Мурманск главата на Росрыболовство Андрей Крайний е казал пред журналисти, че потреблението на риба на глава от населението в Русия в период от 5-6 години ще бъде увеличено двойно - от сегашните 12 кг. до 23 кг.

„Рибата трябва да бъде повече и по-достъпна по цена", казал е Крайний.

Сред основните си задачи Крайний е определил развитието на аквакултурите. Той е отбелязал, че при население 145 млн. души сега аквакултурите в Русия са едва 100 хиляди тона, а в Китай - десетки милиони тонове.

„Съвременното състояние на аквакултурите в Русия не съответства на потенциалните природни възможности".

След него министърът на селското стопанство се е изказал, че рибовъдството е перспективно и трябва по-активно да се използват възможностите на бизнеса.  

България не разполага с такъв потенциал, но има излаз на Черно море с 378 км. брегова ивица, където може да се работи в много по-големи режими.

Вреда в България е практиката на незаконния рапанолов с тралиране, който е разбираем при цена 45 цента за килограм морски охлюви, но може да се трансформира в нещо добро чрез продоволствена политика, акцентираща върху производството на риба в управлявана от човека среда.

Обаче, независимо от доказаната ценност на този ресурс, добивът и потреблението на риба отсъства от повечето агрегатни документи на Министерството на земеделието и продоволствието.

От по-стари данни от 2001 година на МЗГ, потреблението на рибни продукти на глава в България е само 3.5 кг.