S&P понижи краткосрочния и дългосрочния рейтинг по външния дълг на България в чуждестранна и месна валута до BBB/A-3 с негативна перспектива, посочил е кредитният анализатор на рейтинговата компания Марко Мрсник. Причина за това са външните дисбаланси.

Още преди няколко дни международната рейтингова агенция Standard & Poor's постави кредитния рейтинг на България "BBB+/A-2" за суверенния дълг на страната в чуждестранна и валута и левове в категорията „CreditWatch", (Под наблюдение), заради опасенията, че икономиката на страната е силно уязвима от нестабилността на външните пазари.

"Икономиката на България е била прегряваща, когато навлезе в настоящия период на нестабилност на кредитните пазари. През първите осем месеца за годината дефицитът по текущата сметка е достигнал 14 на сто от брутния вътрешен продукт", каза се тогава в прессъобщението на S&P.

Сега S&P твърди: България влезе в глобалната кредитна криза с всички симптоми на прегряваща икономика, което повишава риска от остро съкращаване на външните финансови потоци.

Според Мрсник, понижаването на рейтинга на България отразява повишената външна уязвимост на България. Ако S&P прецени, че икономическата и фискалната ситуация в България се влошава значително, рейтингът на България отново може да бъде понижен.

„Но ние очакваме, че рейтингът на България ще остане в категория BBB", добавя S&P. Сегашният рейтинг на страната ни според S&P е две степени над категорията junk. Дори ако има още едно намаление, то ще е с една степен.

Позитивното е, че рейтингът на България е изваден от категорията CreditWatch. Рейтингът на България е понижен три дни, след като бе смъкнат рейтингът на три други държави от Източна Европа.

Коментарът на Ройтерс: поредният знак, че сътресенията на глобалните финансови пазари унищожават това, което новите икономики спечелиха с години упорит труд.

Според рейтинговата компания, решението е взето въз основа очаквания за негативни рискове, които ще преобладават в икономическата и фискалната перспектива, докато дислокацията на глобалните кредитни пазари продължава.

Рейтинговата агенция е отчела спада на преките чуждестранни инвестиции, които са покривали дефицита по текуща сметка през 2007 г. Спадът на ПЧИ се дължи на очакваната криза в строителния сектор и търговията с имоти.

Според S&P по-ниският внос и забавеният ръст на вътрешното търсене директно засяга данъчните приходи на правителството. Има опасност и от това, че българската банкова система се доминира от западни банки. Бързо може да се стигне до забавяне на кредитирането.

По повод решението на Агенцията, министърът на финансите Пламен Орешарски коментира, че оценката на Standard and Poor's  не е неочаквана на фона на последните намаления на кредитните рейтинги и перспективите на други държави от ЕС. Очевидно е, че външната несигурност повишава риска на всички икономики, особено на развиващите се, каквито са тези в региона. Затова и в приетия днес от Правителството Бюджет 2009 залагаме мерки за стимулиране на икономиката и инвестиционната активност, както и редица буфери за смекчаване на вероятните последици от финансовата криза върху реалния сектор