Международната агенция за кредитен рейтинг Standard & Poor's (S&P) понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Израел от "AA-" на "A+" с "негативна" перспектива, на фона на влошените отношения между страната и Иран.

"S&P Global Ratings понижи дългосрочните национални кредитни рейтинги на Израел в чуждестранна и в местна валута от "AA-" на "A+", а краткосрочните рейтинги - от "A-1+" на "A-1". Перспективата по дългосрочните рейтинги е "негативна", се казва в съобщението, публикувано от агенцията за кредитен рейтинг.

Посоченото на практика означава, че при следващата оценка на S&P, най-вероятно кредитният рейтинг на страната отново ще бъде понижен (вероятността да се запази на същото ниво е малка).

Standard & Poor's посочва, че бюджетният дефицит на Израел се очаква да се увеличи до 8% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2024 г. (в ЕС изискването е показателят да не превишава 3% от БВП), главно поради нарастващите военни разходи. Както отбелязва агенцията, понижението на кредитния рейтинг е свързано и с нарасналите геополитически рискове, възникнали за Израел след разменените военни удари с Иран.

А на 9 февруари международната агенция за кредитен рйтнг Moody's понижи дългосрочните рейтинги на Израел в чуждестранна и в местна валута до "A2", също с "негативна" перспектива.

Драстичен спад на БВП на Израел за четвъртото тримесечие на 2023 година

Драстичен спад на БВП на Израел за четвъртото тримесечие на 2023 година

Това е пряко свързано в водените от страната военни действия