България е единствената страна членка на ЕС, която няма правителствена служба за вътрешен финансов одит. Това заяви Ивайло Узунов, президент на Националния синдикат на икономистите и одиторите в България /НСИОБ/ към КНСБ, информира Дарик.

Според Узунов в страната има сериозен недостиг на сертифицирани одитори, което води до отслабване на държавния вътрешен финансов контрол. От синдиката сигнализираха, че в Софийска област сертифицирани одитори има само в четири общини.

Според НСИОБ трябва незабавно да се промени условието вътрешните одитори и ръководителят на ЗВО от публичния сектор да притежават задължително сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор", администриран и издаван от министъра на финансите.

Според синдикатите сертификатът представлява дискриминационна мярка, за която липсва европейки аналог и цели да елиминира доказани професионалисти в областта на финансовия контрол. „По този начин се позволява безконтролно присвояване на средства от паричните фондове на ЕС", коментира Ивайло Узунов.

От КНСБ предлагат нов хармонизиран модел на държавния вътрешен финансов контрол, който предвижда промени в Конституцията. По думите на Узунов докато в България има неефективна счетоводна система и лош финансов контрол, депутатите и министрите са обречени да вземат грешни управленски решения.

Според икономистите на КНСБ първо е необходимо да се децентрализира държавният бюджет, след което да се премине към децентрализация на финансовия контрол. С направените констатации на НСИОБ е запознат и министърът на финансите Пламен Орешарски.