Изпълнителният директор Изпълнителна агенция "Пътища" Веселин Георгиев подписа договора за строителство на автомагистрала "Люлин" с представителите на турския консорциум МАПА – ЧЕНГИЗ Ведат Четинташ и Кемал Юнлюлер. Консорциумът е избран за изпълнител на строителните работи на автомагистрала "Люлин". Общата стойност на договора за строителство е 137,382 млн. евро. "Строителството на магистралата може да започне още от октомври", каза Ведат Четинташ. Той припомни, че консорциумът има опит в строителството на магистрали. В България турските компании са построили пречиствателна станция в Горна Оряховица. Автомагистрала "Люлин" ще е по направление на общоевропейски транспортен коридор IV в частта му "Видин - София - Кулата" и общоевропейски транспортен коридор VIII в частта му "Гюешево – Кюстендил – София – АМ Тракия – Бургас". Магистралата ще свързва Софийски околовръстен път (Северна дъга) - Суходол - Г. Бучино - М. Бучино – пътен възел "Даскалово" и ще е с дължина около 20 км. Реализацията на проекта за АМ "Люлин" е от особена важност за жителите на югозападните райони на София, през които в момента минава значителен местен и международен трафик. С изграждането на магистралата ще се улесни движението в посока Гърция и Република Македония и ще се намалят пътно- транспортните произшествия по сегашното изключително натоварено трасе. Проучването, техническият проект и тръжната документация за АМ "Люлин" са изготвени в периода 2000 – 2003 г. в рамките на договор по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество между България и Гърция. Бюджетът на проекта е 148,450 млн. евро, от които 75% (111,338 млн. евро) са осигурени безвъзмездно от програма ИСПА на Европейския съюз, а останалата част са национално съфинансиране, съобщи Веселин Георгиев. Техническият проект за АМ "Люлин" е разработен съгласно комбиниран "син+кафяв" вариант, с оглед осигуряване на оптимална отдалеченост на населените места и удовлетворяване на екологичните аспекти при реализацията. Магистралата ще е с две платна и аварийна лента във всяка от посоките, а проектната скорост по нея ще е 100-110 км/час. По трасето ще бъдат изградени 3 тунела с обща дължина 1269 м, 26 моста и виадукти с обща дължина 6000 м, три пътни възела, укрепителни стени с обща дължина от 2 762 м. В момента се провежда тръжната процедура за консултантски услуги за независим строителен надзор и инженер на проекта по международните договорни условия ФИДИК. Срокът за изпълнение на строителните работи е 36 месеца, следвани от 12-месечен гаранционен период.