България предостави на Република Турция втората половина от годишния контингент разрешителни за превоз на товари за турските превозвачи.  Предоставените разрешителни за транзитен превоз са със заплащане на такса за транзитно преминаване през територията на България съгласно чл. 14 на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата в Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

Таксата е в размер на 83 евро за товарни автомобили с три и повече оси (без или с ремаркета и полуремаркета) и 58 евро за товарни автомобили с две оси.

Българската страна е предупредила турската страна за въвеждането на тази такса по време на заседанията на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен транспорт. 

Съгласно Спогодбата за международни превози на пътници и стоки по шосе между  България и Турция, транзитно преминаващите товарни автомобили, регистрирани в една от договарящите страни, ще бъдат предмет на данъци и такси на територията на другата страна, подписала документа.