Група газови компании от източна Европа през следващата година ще започнат преговори за създаване на съвместен регионален доставчик на газ, съобщава Reuters от Будапеща.

По информация на инициатора, унгарския енергиен концерн MOL, новата компания ще включва предприятия от Румъния, Сърбия, Босна, Хърватия и Словения. Новото предприятие може да бъде изкарано евентуално на борсата.

Ако се реализират плановете за дълга 27.000 газопреносна мрежа, може да се намери достатъчно капитал, за да се свържат изолираните тръбопроводи, считат унгарците.

Австрия също е поканена да се включи в преговорите. MOL заявява, че проектът е отворен за всички страни в региона.

Тези думи са насочени към „входа и изхода" на евентуалния Средноевропейски газопровод: от едната страна е австрийският конкурент OMV, който по-рано се интересуваше от MOL, но опитите за поглъщане бяха предотвратени. От другата страна е България, която обаче още не е направила плановете си публично достояние.

Новият тръбопроводен оператор ще има за цел сигурността в сферата на енергетиката, твърди шефът на MOL. Съвместното предприятие би имало по-добър достъп до международните капиталови пазари, които в бъдеще могат значително да облекчат финансирането на големите енергийни инфраструктурни проекти като например тръбопровода Nabucco.

Nabucco ще пренася газ от централна Азия през Балканите и Унгария към западна Европа и ще служи за намаляване на енергийната зависимост от Русия. Тръбопроводът ще завършва с изход към газовата мрежа на OMV.

Засега не е решено как ще се разпределят дяловите участия в новото дружество - MOL предлага концепция, върху която тепърва трябва да се работи.