След натиск от страна на пчеларите, ДФ „Земеделие" увеличи бюджета по линията за подпомагане от 200 000 на 240 000 лева, съобщи пресцентърът на МЗГ.

ДФ „Земеделие” ще предостави субсидии на 433 пчелари в страната по Целевата линия за произведен и продаден качествен пчелен мед, за общо реализирано количество от 1 192 986, 409 кг.

Целевата субсидия за подпомагане на земеделските производители за произведен и продаден качествен мед е включена в списъка на съществуващите държавни помощи в България, който е съобщен в Брюксел.

Целта е да се стимулира производството на безвредна и качествена суровина, която отговаря на европейските стандарти за безопасност на храните.

За изминалата година по финансовата линия е разпределен ресурс от 247 253 лева.

Съгласно указанията за прилагането на целевата субсидия, средствата се предоставят на регистрирани земеделски производители, които осъществяват производство на пчелни майки.

Кандидатите за подпомагане трябва и да са включени в списъка на развъдните бази, които са доказали необходимия капацитет за производство на пчелни майки.

Кандидатите задължително декларират, че няма да продават произведените пчелни майки, за които получават безвъзмездна помощ на цена по-висока от 9,00 лв, поясниха от МЗГ.