Заместник-министърът на транспорта Весела Господинова подписа протокол за влизане в сила на договора за концесия на Пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен транспорт Русе.

Договорът беше сключен на 15 Февруари 2007 г. между министъра на транспорта и „Драгажен флот - Истър" АД Свищов. Срокът на концесията е 31 години, съобщиха от министерство на транспорта.

Концесионерът се задължава да извършва следните пристанищни услуги:

  • обработка на товари и поща;
  • обслужване на пътници;
  • морско-технически услуги: снабдяване на корабите с вода, телефон, ел. Енергия, швартоване и управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност.

Концесионерът се е задължил за първите десет години от срока на  концесията да достига:

  • средногодишен товарооборот в размер не по-малък от 1347 698 тона при базов товарооборот от 767000 тона и реализиран товарооборот през 2006 г. от 743457 тона;
  • средногодишен пътникопоток в размер не по-малък от 25059 броя пътници при базов пътникопоток от 5000 броя и реализиран пътникопоток през 2006 г. от 8 589 броя пътници;

За срока на концесията се очакват инвестиции:

1. В размер не по-малък от 3 212 000 лева за първите 2 години от срока на концесията.

2. В размер не по-малък от 10 637 000 лева за първите 10 години от срока на концесията, в това число инвестициите за първите две години.

3. В размер не по-малък от 19 227 000 лева за целия срок на концесията, в това число инвестициите за първите десет години.