Компаниите в България, обявени в несъстоятелност, са намалели с една трета или с 35,6% през 2016 година. В същото време обаче 16% от фирмите в страната или общо 64 хиляди от тях остават с много висока степен на риск от фалит. Това показва проучване на несъстоятелността за Централна и Източна Европа на международната компания "Кофас", която е специализирана в областта на кредитното застраховане.

Според оценката на експертите най-застрашени са дружествата с дейност в областта на търговията на едро и дребно и операции с недвижими имоти. Доказателство за това е фактът, че три от петте най-големи несъстоятелности през миналата година са на дружества от тези индустрии.

Става въпрос за пловдивската "Мастър Стийл Профайлс" АД , която се занимаваше с търговия на едро с метали, както и за софийските "Европейска земя" ООД и "Интеркомерс Груп Плюс" ООД, специализирани съответно в търговията със собствени недвижими имоти и продажбите на дребно.

"Опитът показва, че големите доставчици на едро също може да стигнат до несъстоятелност. В България примерът за такъв е "Пикадили", а в Хърватия - веригата "Агрокор", обясни управителят на "Кофас България" Милена Виденова по време на събитие в столицата. Тя допълни, че това от своя страна оказва негативен ефект върху техните доставчици и повишава риска за тези по-малки фирми.

Име Отрасъл Брой служители/2015 Задължения (млн. евро)
Си Ди Дивелопмънтс АД Дейности по поддръжка на бизнеса n/a 39 079 000
Мастър Стийл Профайлс АД Търговия на едно с метали 5 36 844 000
Европейска земя ООД Търговия с недвижими имоти n/a 22 414 000
Интеркомерс Груп Плюс ООД Продажба на дребно 33 19 910 000
Вагоно-ремонтен завод Производство на жп локомотиви 18 16 742 000

*Данните са на "Кофас България". Всички компании са обявени в несъстоятелност през 2016 година, но посочените задължения са от финансови отчети от различни години. Причина е различната продължителност на процедурата по несъстоятелност за всяка от фирмите.

Изчисленията от проучването сочат, че фалиралото дружество с най-големи задължения е "Си Ди Дивелопмънтс" АД, което се занимаваше с дейности по поддръжка на бизнеса. Общо дълговете му се изчисляват на 39,079 милиона евро.

В топ 5 влиза още "Вагоно-ремонтен завод Карлово", специализирано в производството на железопътни локомотиви, чиито общи задълженият възлизат на 16,742 милиона евро. Дълговете на "Мастър Стийл Профайлс"АД, "Европейска земя" ООД и "Интеркомерс Груп Плюс" ООД са в размер на съответно 36, 884 милиона евро, 22,414 милиона евро и 19,910 милиона евро.

"Строителството навсякъде в региона, включително в България, остава проблемен сектор", коментира Виденова.

"Затрудненията на компаниите у нас са свързани основно със събирането на вземания от контрагенти, както и от оценката на рисковете. От друга страна необслужваните кредити остават предизвикателство за българските банки", допълни тя.

Снимка 312610

Източник: Кофас България

В същото време секторите, в които няма отчетени фалити през 2016 година, са ИТ индустрията и фармацията. В този списък влизат още производството на машини и оборудване, образование и горско стопанство.

От "Кофас" очакват намаляващата тенденция при несъстоятелностите да се запази, като за първите шест месеца на 2017 година спадът на фалиралите дружества е с 30 на сто или намаление от 245 до 171 фирми за 12 месеца.

За цяла ЦИЕ експертите изчисляват, че през миналата година 6 на всеки 1000 компании са влезли в несъстоятелност. Най-забележителен скок от над 50% има в Унгария, като причината за това е свързана с правни промени.

Ето и какви са прогнозите на експертите за тази и следващата година за всички страни в ЦИЕ:

Снимка 312609

Източник: Кофас България