Американската компания Albemarle Corp., която е най-големият производител на литий в света, през второто тримесечие на 2023 г. увеличи на годишна база нетната си печалба и приходите с 60%.

Нетната печалба на корпорацията за периода април-юни възлиза на 650 милиона долара, или 5,52 долара на акция - при 407 милиона долара, или 3,46 долара на акция, година по-рано. Коригираната печалба нарасна до $7,33 на акция, от $3,45.

Приходите на Albemarle за второто тримесечие нараснаха до 2,37 милиарда долара, от 1,48 милиона долара за същия период на миналата година.

Плановете на Китай да "превземе" лития на Афганистан

Плановете на Китай да "превземе" лития на Афганистан

Каква (може да) е сделката за 10 милиарда долара

Експертите оценяват коригирана печалба средно за $4,48 на акция, при приходи от 2,4 милиарда долара, по данни на FactSet.

Albemarle сега планира за цялата 2023 г. да достигне приходи от порядъка на 10,4-11,5 милиарда долара (увеличение от 40-55% на годишна база), докато предишната прогноза беше за годишни приходи в диапазона 9,8-11,5 милиарда долара.

Само за второто тримесечие, пазарната капитализацията на Albemarle се е увеличила с 15,5%, до 24,4 милиарда долара. За същия период борсовият индекс Standard & Poor's 500 се е повишил с 11,1%.

В Иран откриха първо находище на литий - и то е 4-то по големина в света

В страна подкрепяща Русия откриха първо находище на литий - и то е 4-то по големина в света

Възможно е в района да има и други ценни метали