Аутсорсинг индустрията остава един от най-динамичните сектори в икономиката на България. Секторът не спира да се разраства и търси 13 000 нови служители до 2021 г.

Това показва годишният анализ на индустрията за 2017 г., представен от Българската аутсорсинг асоциация (БАА). Проучването е проведено сред 477-те компании от сектора. 244 от тях се занимават с бизнес процеси, а 233 - с информационни технологии.

Компаниите от бранша постигат много по-голям ръст от предвидения през 2017 г. Вместо очакваните 13.5%, индустрията се разширява с 18.2%. "Това е един от най-успешните сектори на българската икономика, който бележи стабилен двуцифрен растеж през последните 5 години", заяви Ивайло Славов, председател на БАА и изпълнителен директор на Bulpros.

Председателят на БАА и шеф на Bulpros Ивайло Славов

Източник: Българска аутсорсинг асоциация

Председателят на БАА и шеф на Bulpros Ивайло Славов

Секторът на аутсорсинг услугите играе все по-важна роля в икономиката на България, като през 2017 г. той генерира 2.1 млрд. евро годишни приходи или 4.8% от БВП на страната. Целта на индустрията е да достигне 4 млрд. евро годишен оборот (т.е. почти да го удвои) до 2021 г., с които да формира 7.9% от икономиката на България.

В момента 2.4% от всички заети у нас работят в аутсорсинг компании. Това са повече от 67 000 души, като над 60 000 от тях са на пълен работен ден. До 2021 г. целта е заетите в сектора да надхвърлят 79 000.

Аутсорсингът плаща 7.9% от всички заплати в страната, като е и сред водещите данъкоплатци, внасяйки 15.5 млн. евро за 2017 г. "Приносът ни за потреблението е дори по-сериозен от този, с който допринасяме за БВП", отбеляза Славов.

Над 48 000 души в аутсорсинг сектора у нас получават средна заплата от 2400 лева

Над 48 000 души в аутсорсинг сектора у нас получават средна заплата от 2400 лева

До 2020-а година заетите в бранша ще са повече от 60 000

Макар компаниите от индустрията най-често да са наричани "кол центрове", услугите по телефона са само 16% от общата дейност в този сектор. "84% от останалите услуги са свързани със създаването на софтуерни приложения, изработването на продукти, свързани със знания, автоматизация, управление на бази данни и т.н.", обясни Славов.

Най-голямото предизвикателство - намирането на точните хора

За да постигне амбициозните си цели, секторът изпитва постоянен "глад" за кадри и търси 13 000 постоянни служители през следващите 2-3 години. Намирането и квалификацията на тези хора е сред топ приоритетите на компаниите от индустрията.

Фирмите търсят квалифицирани специалисти, като са готови да предложат работа на местни кадри със съответните умения, но и на българи от чужбина. Те инвестират все повече в обучения, а заплатите в сектора стават все по-високи. Стартовата заплата в сектора вече е 4-цифрена сума в лева, а нерядко и в евро.

Управителният съвет на Българската аутсорсинг асоциация

Източник: Money.bg

Управителният съвет на Българската аутсорсинг асоциация

Заплатите в ИТ сектора вече са конкурентоспособни на тези в Централна и Западна Европа, особено след като се приспаднат неизбежните разходи като наем и битови сметки.

"Един ИТ специалист у нас получава повече в абсолютна стойност, отколкото във Великобритания. Затова и хората, които завършват и трупат опит на Острова, все по-често се връщат у нас", посочи Пламен Цеков, изпълнителен директор на Scale Focus.

"Работещите в сектора получават отлична основа за всякакви планове и дейности в своя бъдещ житейски път", добави Славов.

София е сред най-добрите градове в ЦИЕ за аутсорсинг компаниите

София е сред най-добрите градове в ЦИЕ за аутсорсинг компаниите

Фирмите от сектора са номер 1 наемател на офис площи в българската столица

5 основни центъра в големите градове

Макар София все още да е главният аутсорсинг център в България, Пловдив и Варна сериозно напредват, а Велико Търново и Бургас привличат все повече нови компании. Именно това са 5-те основни центъра на индустрията у нас.

"Това вече не е софийска индустрия, защото вече се развива и на други места в страната. Пловдив и Варна напредват бързо, а Бургас, Велико Търново и Русе са изгряващи звезди в сектора", посочи Славов.

Фирмите от столицата се разширяват и в други региони и вече имат поне по 3 офиса в страната. "Компаниите искат да се разширяват и да създават работни места в страната, което е супер положително, тъй като хората вече могат да се реализират на местата, където учат и живеят. Така можем да задържим хората и да развиваме градовете и регионите в България", отбеляза той.