Производителят на стоманени радиатори КОРАДО-България, част от чешката група КОРАДО, отчете днес финансовите си резултати за първата половина на годината. От компанията-майка оцениха резултатите като добри предвид специфичните условия на засегнатия от последиците от пандемията пазар.

Приходите на компанията намаляха с 18% - от 21,235 млн. на 17,372 млн. лева в сравнение с първото полугодие на миналата година. Печалбата след данъчно облагане спадна с 25% - от 3,218 милиона на 2,402 милиона лева за същия период. От компанията посочват, че въпреки пандемията, няма уволнен нито един служител, не е спирано и производството.

Най-големите пазари на КОРАДО-България - Румъния, Украйна и Унгария - бяха най-тежко засегнати от пандемията. Спадът на продажбите там е в рамките на 30 до 50 процента. В тази драматична ситуация КОРАДО Груп реши да помогне на българската си компания като пренареди продажбите си. Над 70% от продукцията на КОРАДО-България бе реализирана чрез компанията-майка. В резултат, спадът в приходите е само 18%. Това стана възможно и поради факта, че пазарите в Западна и Централна Европа, обслужвани от компанията-майка, не бяха засегнати толкова сериозно от пандемията.

За разлика от други източноевропейски пазари, КОРАДО-България успя да увеличи продажбите си на вътрешния пазар чрез привличане на нови клиенти и финализиране на проекти.

На 16 септември 2020 г. ще се проведе извънредно общо събрание на акционерите, което ще вземе едно от най-важните решения за притежателите на акции, а именно разпределението на дивидента за първото полугодие. Предложението е да бъдат разпределени 0,1 лв. за акция - т.е., запазване на нивото от последните 6 месеца на 2019 година.