Българският инвестиционен посредник Alaric Securities обяви, че ще навлезе на румънския пазар. Компанията ще отвори офис в Букурещ през второто тримесечие на 2024 година, пише SeeNews. Брокерът ще активира и своята платформа за дигитални инвестиции за местни клиенти.

"Компанията ни се фокусира върху експанзия в Централна и Източна Европа", заяви пред SeeNews изпълнителният директор Антон Панайотов.

Компанията, която предлага професионални решения за търговия на дребно, въведе дигитална инвестиционна платформа, която позволява на инвеститорите да купуват краткосрочни и средносрочни държавни дългови инструменти, емитирани от различни европейски държави.

"Ние ще разширим възможностите за нашите клиенти клиентите, които ще могат да купуват и румънски съкровищни бонове. Румънските държавни ценни книжа отговарят на апетита на някои инвеститори за относително по-висок риск и доходност в сравнение с по-често търсените емисии на държавни дългови инструменти на Франция, Германия, Италия и Испания, които платформата също предоставя", коментира още Панайотов.

Българското дружество за парични преводи на литовската Paysera стъпи на румънския пазар

Българското дружество за парични преводи на литовската Paysera стъпи на румънския пазар

То влиза на българския пазар през 2016 година

Alaric ще извърши подробна пазарна оценка и анализ на местните бизнес играчи в сектора, което ще подпомогне информираните решения за това кои продукти са подходящи за румънския пазар. Целта е да се разработят технологични продукти за богатство, които да се дигитализират напълно и да се осигури широк достъп на инвеститорите на дребно до емисии на краткосрочни държавни облигации не само от големи европейски емитенти, но и от страни в Югоизточна Европа.

Бъдещи емисии на държавен дълг от Румъния, Северна Македония и Сърбия с матуритет 12-24 месеца ще бъдат добавени към платформата на Alaric, отворена като средносрочна инвестиционна възможност за клиенти на всички нива, независимо дали са институционални или непрофесионални.

"Разпознаваме потенциала на румънския пазар, както по отношение на неговия размер, така и по отношение на поведението на отделните инвеститори. Тези инвеститори постоянно участват на пазара на държавни облигации и показват склонност към по-високорискови опции", обясни Антон Панайотов.

Компанията обмисля да предлага и български държавни ценни книжа, но в момента фокусът е върху книжа с по-голяма ликвидност, по-малък риск при влизане и излизане и при много нисък праг за инвестиция от 1 евро (1,086 долара).

"Липсата на вторичен пазар, малкият брой търговски банки, работещи на първичния пазар, обезсърчаващият праг от 100 000 лв. за финансова инвестиция, както и тромавите изисквания за документация са едни от основните пречки, забавящи развитието на пазара на дребно за изкупуване на български държавен дълг", подчертава изпълнителният директор.

Той допълни, че като цяло българските и централноевропейските инвеститори са по-консервативни.

Белгия, Португалия и Италия са трите най-големи пазара за предлагане на дълг на инвеститори на дребно. През септември Белгия набра впечатляващите 21,9 милиарда евро от продажба на облигации, подчертавайки наскоро подновения интерес от страна на спестителите, търсещи възможности за инвестиции с по-висока доходност в сравнение с банковите депозити.

В Югоизточна Европа Румъния, Хърватия и Северна Македония също успешно набраха средства от продажби на облигации и съкровищни бонове на инвеститори на дребно на местните фондови борси. През ноември инвеститорите на дребно в Хърватия записаха и платиха първа емисия съкровищни бонове на стойност 492 милиона евро, след като правителството събра 1,85 милиарда евро от първата двугодишна продажба на облигации на дребно през март.

Според Панайотов инвестиционната привлекателност на държавния дълг от ЮИЕ зависи от факта, че той е деноминиран в евро, което е за предпочитане в сравнение с деноминираните в щатски долари облигации на някои пазари в Европа, Близкия изток и Африка, тъй като последните обикновено предлагат по-ниска доходност след отчитане на разходите за валутно хеджиране.

От Alaric проучват възможности за предлагане на нови финансови инструменти на своята платформа в бъдеще, включително сертификати за злато или петрол, които да се търгуват в сегмента BEAM на Българската фондова борса.

Дигиталният брокер "Болерон" търси €4 милиона капитал и разширява бизнеса си в Румъния и Гърция

Дигиталният брокер "Болерон" търси €4 милиона капитал и разширява бизнеса си в Румъния и Гърция

До края на годината българската компания ще се листне на пазара за растеж BEAM, част от БФБ