Българската държава тази година е продала с над 50% повече от планираните за предоставяне количества дърва за огрев. Това стана ясно от думите на министъра на земеделието Явор Гечев в отговор на парламентарен въпрос.

Определеното за 2022 г. количество дърва за огрев за директни продажби на физически лица по списъци от кметствата, към края на октомври възлиза на 1,55 милиона пространствени куб. метра, при продадени 912,33 хил. кубични метра през 2021 година.

При всички държавни горски предприятия, планираните за предоставяне количества дърва за огрев надвишават реализираните през предходната 2021 г., средно с 50%, или с над 600 000 куб. метра общо. По думите на земеделския министър, "всички горски стопанства са направили максималното, за да бъдат задоволени в пълен обем потребностите на местното население".

Единственият проблем се оказва капацитетът на дърводобивните фирми, твърди министърът и посочва, че в тях работната ръка постоянно изтича към други отрасли, като това налага горските и ловни стопанства да назначават собствени бригади за дърводобив.

Справка за общото количество на добива на дървесина при отделните горски предприятия в страната показва, че най-много дърва са изсечени в Южното централно ДП Смолян - 972 850 кубични метра, а най-малко - в Северозападното във Враца - 365 467 куб. метра.

Според разчетите на земеделското министерство, широколистната дървесина, която по традиция е по-скъпа от иглолистната, се продава от около 30 лева до 79 лв. за кубик, без включен транспорт и товарене.

Хижите у нас се подсигуряват с дърва за огрев през зимата, на "добра" цена

Хижите у нас се подсигуряват с дърва за огрев през зимата, на "добра" цена

За това помага Българския туристически съюз