20 000 работници от Египет и Бангладеш ще дойдат в Гърция през 2023-2024 г. по силата на двустранни спогодби, пише вестник "Катимерини". Общо близо 168 хиляди граждани на трети страни извън ЕС ще имат право да се трудят в южната ни съседка, става ясно от решение на правителството в Атина.

Контекст: Чуждестранна работна ръка ще попълни позициите, към които гръцките граждани не проявяват интерес.

Новото решение дава и малко по-голяма гъвкавост по отношение на разпределението на регионално равнище. Така няма да се стига до ситуация на недостиг на работници в една част от страната и излишък - в друга.

Хотелите в Гърция ще наемат хиляди мигранти от Афганистан, Пакистан, Сирия и Египет

Хотелите в Гърция ще наемат хиляди мигранти от Афганистан, Пакистан, Сирия и Египет

Страната изпитва остра нужда от работна ръка, особено в професиите, включващи тежък, нискоквалифициран труд

Детайли: Бизнесът поиска почти 380 хиляди допълнителни работници, но правителството разреши само 147 925 извън спогодбите с Египет и Бангладеш.

Общата бройка граждани от трети страни с разрешение за труд се запазва сходна с тази за периода 2021-2022 г.

Промишлената индустрия в Гърция издиша, заради нарастващите разходи за енергия

Индустрията на тази наша съседка издиша, заради нарастващите разходи за енергия

Компаниите искат мерките за подкрепа да продължат, докато трае кризата

Работна ръка извън ЕС се търси за неквалифицирана земеделска работа, но също и в строителството, млечната и месната промишленост, както и в туризма.

Именно последният сектор поиска само за себе си над 80 000 души, но получи под 10% с правителственото решение. Над 10 000 строители от държави извън ЕС ще работят в южната ни съседка.