Гръцката промишленост е в тежко положение, заради нарастващите разходи за енергия. За това сигнализират деветте държави индустриални асоциации, които искат незабавна намеса от държавата.

"Проблемите за малките и средни предприятия, както и за енергоемките индустрии, вече са със сериозно измерения и за тях съществува екзистенциална опасност", се казва в писмото, подписано от президентите на деветте държави индустриални асоциации. Според съобщения действията са предприети след натиск от техните компании-членки, заради продължителната енергийна криза, която прави борбата за оцеляване по-трудна с всеки изминал ден, пише в. "Kathimerini".

Проблемът се задълбочи още повече от началото на годината с изтичането на договорите на енергоемките индустрии с Public Power Corporation, в резултат на което компаниите трябва да работят с пазарни цени на електроенергията и без никаква предвидимост - тарифите се променят всеки месец.

Гърция планира да покрива 80% от енергийните си нужди от възобновяемите енергийни източници до 2030-а

Гърция планира да покрива 80% от енергийните си нужди от възобновяемите енергийни източници до 2030-а

Ревизираният Национален план за енергетика и климат на страната беше обсъден от междуведомствена комисия

Асоциациите признават усилията на държавата да смекчи ефектите от енергийната криза върху бизнеса, но въпреки това промишленото производство в Гърция се движи на по-ниски нива от средното за ЕС през последните месеци. Те предупреждават, че съществува риск от загуба на положителната инерция, която индустриите успяха да възстановят.

Компаниите искат мерките за подкрепа да продължат, докато трае кризата, за да има поне средносрочна предвидимост за бизнеса. Призовават и за насочване на производителите към пазара и предприемане на всички възможни мерки за улесняване на бизнеса да инсталира системи за възобновяема енергия, както и стимули за подпомагане на бизнеса в зеления преход чрез фондовете на Европейския съюз.