Всички германски фирми у нас отново биха инвестирали в България. Това сочи проучване, проведено от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) сред нейните членове, за бизнес средата в България. Информацията от допитването е свързана с предизвикателствата и проблемите, с които се сблъсква бизнесът у нас и откроява предимствата на България като място за инвестиции и правене на бизнес.

В проучването у нас, което се проведе от 31 март до 22 април 2022 г., тази година се включиха 38 фирми членове на ГБИТК. Членовете на ГБИТК в голямата си част са български предприятия, поддържащи търговско-икономически отношения с Германия и германски инвеститори в България.

На въпроса "Как ще се развият инвестиционните Ви разходи през тази година в сравнение с предходната?", 53% от анкетираните фирми отговарят, че те ще останат без промяна.

59% от участниците оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна. Обаче 42% от анкетираните фирми очакват влошаване на развитието на българската икономика през тази година.

Според допитването, 47% от фирмите оценяват настоящата ситуация в своя бранш като добра, като 37% от анкетираните са посочили, че очакват подобрение в бранша през тази година в сравнение с предходната.

Сравнително оптимистична е оценката, че малко над половината от участниците в анкетата (55%) оценяват настоящото бизнес състояние на своята компания като добро.

По отношение на цената на работната ръка, 43% от компаниите са доволни или много доволни. Около половината от анкетираните компании изпитват трудности при намирането на квалифицирани кадри, като едва 21% са доволни от качеството на академичното образование на служителите, а 27% са доволните от качеството на професионалното образование.

Що се отнася до възможните рискове пред развитието на бизнеса, 69% от анкетираните посочват "цената на електроенергията" като един от основните рискове, следван от "недостиг на квалифицирана работна ръка" (66%) - като тази липса води до увеличаване на разходите за работна ръка според 35% от анкетираните.

За пореден път недоволството на германските компании и работещите с Германия, е най-голямо в областта на борбата с корупцията и престъпността. Впечатляващите 77% от анкетираните заявяват, че са "много недоволни" или "недоволни" и в тази област е необходимо да се положат повече усилия.

Доверието в публичната администрация продължава да намалява, като доволни от работата й са 11% от фирмите, в сравнение с 15% през миналата година.

По критерия за "данъчната тежест", доволни са 55% от анкетираните фирми от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

На въпроса "Какви краткосрочни икономически последици от руската инвазия в Украйна усещате или очаквате за вашата компания?", отговорът на 89% от анкетираните е "по-високи разходи за енергия, суровини и предварителни работи", а 87% очакват смущения във веригите за доставки и логистиката.

Германия представлява най-важният чуждестранен пазар за българска продукция. По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия, търговският стокообмен между България и Германия за 2021 г. възлиза на 9,8 млрд. евро, т.е. на годишна база повишението е с 19,5%.