Компютърното зрение набира популярност сред FMCG компаниите в Европа. Днес то вече се използва успешно за разпознаване на стоки на рафта, контрол на излагането на стоки, предоставяне на персонализирани оферти на клиентите и в резултат на това увеличаване на приходите.

Швейцарски производител на храни използва компютърно зрение за автоматично наблюдение на качеството на продуктите и оптимизиране на производствените процеси. Френски ритейлър използва компютърно зрение, за да анализира поведението на клиентите, да оптимизира разположението на рафтовете и да подобри маркетинговите стратегии. А холандски ритейлър внедрява системи за компютърно зрение, за да подобри управлението на складовите наличности и обслужването на клиентите.

FMCG компаниите в България също трябва да помислят за тестване на компютърно зрение за своите задачи. Мая Димитрова, мениджър бизнес развитие в ИТ компанията IBA Bulgaria, обяснява за кого в ​​България вече е време да внедри компютърно зрение и какви задачи в ритейла е време да бъдат поверени на невронни мрежи.

Снимка 658598

Източник: IBA Group

Защо ритейлърите имат нужда от компютърно зрение?

Крайният клиент на всяка FMCG компания е обикновен човек, който отива в магазин, за да пазарува и не иска да отделя много време и усилия за това. Затова всички бизнес действия са насочени към опростяване на процеса на избор на стоки и стимулиране на импулсни покупки.

Тук на помощ идват технологии като изкуствения интелект и компютърното зрение.

Компютърното зрение помага на FMCG компаниите да контролират правилността на изложението, наличието на всички SKU на рафта, съответствието на ценовите етикети и POS материалите. Решения, базирани на компютърно зрение, като например Goods Checker, обработват снимки от мърчандайзери или изображения от камери за видеонаблюдение, насочени към рафтовете, и показват дали всичко е налично и правилно изложено.

В допълнение, компютърното зрение се използва за автоматично идентифициране на продукти и проследяване на наличностите. По този начин стоките винаги ще бъдат изложени на рафта и няма да има недостиг или излишък на стоки в склада. Това намалява загубите поради остаряване на продуктите и оптимизира наличностите според нуждите на пазара.

Решенията, базирани на компютърно зрение, са източник на големи обеми данни за поведението на клиентите в магазините, техните предпочитания, конкуренти и др.

Кога една FMCG компания трябва да помисли за внедряване на компютърно зрение?

FMCG компания не се нуждае от компютърно зрение на всеки етап от развитието си. За да могат такива решения наистина да донесат ползи и възвръщаемост на инвестициите, компанията трябва вече да разполага с базова автоматизация на процесите, например CRM, WMS системи, приложение за мърчандайзери и др.

Базовата автоматизация ще помогне на компанията да види ефекта от ИТ решенията, по-обективно да оцени възвръщаемостта на инвестициите, както и да идентифицира слабостите в бизнес процесите. Това означава, че ръководителите ще търсят решения, които могат да "затворят" тези проблеми. Компютърното зрение може да бъде внедрено точно там, където е най-полезно, например Goods Checker за анализиране на данни за стоки на рафтове, решения за контрол на наличностите и др.

Снимка 662163

Важен аспект при внедряването на иновативни решения е готовността за промяна. Трансформиране на бизнес процеси, обучение на служителите за работа с нови инструменти, въвеждане на нови методи - всичко това изисква време и инвестиции.

Колко време отнема един пилотен проект за внедряване?

Смята се, че внедряването на компютърното зрение може да отнеме много време, дори до година. Но днес това не е така. В зависимост от сложността на ИТ инфраструктурата и наличието на данни за обучение на невронни мрежи, това ще отнеме от две до три-четири седмици.

Всяко внедряване на решения, базирани на компютърно зрение, се извършва на няколко етапа:

  • Подготовка на данни
  • Избор на архитектура и обучение на модели
  • Оценка и допълнително обучение на модела
  • Въвеждане в търговска експлоатация

Тясното място в процеса на внедряване на решения, базирани на компютърно зрение, е етапът на подготовка на данните. Маркирането на целия набор от данни най-често се извършва ръчно, така че процесът е дълъг и трудоемък. Но днес е възможно да се създаде изкуствен набор от данни въз основа на няколко визуализации на всяка SKU.

Подходът за генериране на изкуствени данни помага за значително намаляване на времето за внедряване, докато подходът за ръчно маркиране на изображения отнема от няколко месеца до една година. Именно благодарение на създаването на изкуствен набор от данни пилотният проект Goods Checker в източноевропейска агенция за мърчандайзинг стартира само за две седмици.

Снимка 662162

За пилотния проект бяха избрани 6 града, 45 търговски вериги и 694 търговски обекта. Goods Checker се използваше от 4 ръководители и 8 мърчандайзери. Само след две седмици точността на разпознаване беше 95% и повече. Goods Checker помогна за ускоряване на отчитането със 70%. Мърчандайзерите вече отделят по-малко от 20 минути за отчети вместо един час. Освен това одитът на точките на продажба се ускорява с до 50% в зависимост от размера на магазина.

Иновациите са необходимост, за да останете конкурентоспособни

Днес всички тези системи са допълнени от изкуствен интелект, който опростява и подобрява всички процеси. Без иновации в FMCG вече не е възможно например да се анализира обемът от данни, с които компаниите работят. Ето защо технологиите за изкуствен интелект и компютърно зрение ще продължат да се развиват и интегрират в процесите на компаниите.

Затова ритейлърите в България трябва да тестват и внедряват компютърно зрение в бизнес процесите. Всички са свикнали с факта, че внедряването на сложни технологии е дълго и скъпо, тъй като трябва да се закупи оборудване и да се усъвършенстват приложения. Днес всичко е различно. Всяка година процесът на разработка и внедряване се оптимизира и опростява, технологиите стават по-достъпни.

Например компаниите предлагат своите решения, използвайки модела SaaS, изпълняват пилотни проекти, които бързо се внедряват. Този подход ви позволява да тествате продукта на практика и да разберете дали е подходящ за вашата компания и дали отговаря на вашите цели.