"Лидл България" публикува първия доклад в сектора на търговията, в който анализира въздействието от своята корпоративна социално отговорна дейност върху обществото.

Документът, изготвен от консултантската компания PwC България, обхваща периода от 2017 до 2021 година. Обобщените резултати от оценката показват, че за 5 години "Лидл България" е вложила над 3,3 млн. лв. в десетки социално значими проекти, дарения и спонсорства. Документът представя и задълбочен анализ на реалното въздействие от тези средства върху живота на хората.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

"Преди 5 години очертахме стратегията и целите на нашата социална отговорност в подкрепа на обществото. Определихме ги на базата на проучване, което показа какво е важно за хората, за да водят един пълноценен начин на живот. Именно към важните за тях неща фокусирахме нашите усилия и насочихме социално отговорните си инициативи. За да анализираме как и в каква степен сме повлияли върху живота на хората, направихме тази оценка. Резултатите от нея показват, че направените от Лидл България социални инвестиции имат реална и дълготрайна стойност за обществото - много хора са променили нагласите си, придобили са нови умения и за много от тях всичко това е довело до подобрение в качеството на живот. Това ни радва изключително много и ни мотивира още повече да продължим усилията си в тази посока и да допринасяме за пълноценния начин на живот на хората в страната", сподели Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на "Лидл България".

"Това е първата оценка на социално отговорните активности, която създаваме за българска компания. Сигурен съм, че този анализ е от голямо значение както за Лидл България, така и за нашия пазар като цяло. Докладът не само ни доближава до световните практики за изследване и оценяване на корпоративната социална дейност на компаниите, но също така е и съществена крачка в посока преминаване от чисто количествено определяне на приноса към обществото, към разбиране на реалното въздействие от социалните инвестиции на компаниите. С други думи към оценка на качествените промени, до които те водят" каза Савин Дянков, старши мениджър "ESG услуги" Югоизточна Европа, PwC.

Целият доклад може да бъде разгледан на следния линк: https://corporate.lidl.bg/otgovornost

Снимка 575582

Източник: Lidl

Резултатите от оценката на социалната дейност на "Лидл България" показват, че 163 222 души са придобили или усъвършенствали своите умения благодарение на инициативите на компанията, а при 98 950 има промяна в качеството на живот. Едновременно с това, 156 756 души посочват, че тази положителна промяна е значителна, а за 94 350 души е настъпила трайна трансформация в начина на живот.

В анализирания период 2017 - 2021 г., основните социално отговорни инициативи, дарения и спонсорства, реализирани от компанията, са насочени в посока здравословно хранене и спорт, учене и развиване на таланти и подкрепа на местните общности. Сред по-големите инициативи се отличава програмата "Ти и Lidl за по-добър живот", която за 4 издания подкрепи 96 проекта от цялата страна с над 715 000 лв. Към нея се добавят още инициативи като "Дай шанс на балканката", "Lidl неделя в Музейко" и др.

Снимка 575583

Източник: Lidl

Докладът, изготвен от PwC България, е разработен на база световно признатата методология Business for Societal Impact (B4SI). Тя е създадена от London Business Group и се използва от стотици водещи компании по света, за да формулират и измерят положителното си социално въздействие. Измерването на ефекта върху обществото става по дълбочина и вид на въздействието и по този начин показва доколко дадена дейност е от полза за хората, до които е достигнала.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.