Международният съвет по зърното (International Grains Council - IGC) публикува редовната си месечна прогноза за състоянието на глобалния зърнен баланс през 2021/22 година. В нея са намалени очакваният размер на световното потребление, както и на търговията с пшеница - до съответно 783 млн.тона и 189 млн. тона.

Британското издание World-Grain коментира, цитирано от sinor.bg, че в актуализираната редакция на баланса правят впечатление преди всичко промените в раздела за пшеницата и най-вече редуцирането на оценката за руската реколта с 6 млн.тона в сравнение с юлската прогноза от 85 млн. тона на 75 млн. тона - а това е с 10,4 млн. тона по-малко спрямо резултата от предходния сезон.

САЩ рязко намалиха оценката за реколтата и износа на пшеница в Русия

САЩ рязко намалиха оценката за реколтата и износа на пшеница в Русия

Руското аграрно министерство, за разлика от американското, не променя прогнозата си

Рязко влошена е и новата прогноза за добива на пшеница в Канада - от 28,5 млн.т до 24,5 млн.т и то при положение, че през 2020 г. реколтата там възлезе на 34,2 млн.т, като първоначалните пролетни прогнози за 2021 бяха много близки до този резултат.

С подобрени очаквания за реколтата са за Австралия, но увеличението на показателите там не може да компенсира влошените перспективи за Русия и Канада. В резултат имаме редуциране на прогнозата за глобалния добив от пшеница с 6 млн.т, в сравнение с юлския доклад на Съвета - до 782 млн. тона.

Снимка 544992

Източник: sinor.bg

В новата редакция на баланса на царевицата липсват каквито и да са забележими промени. IGC е потвърдил оптимистичната си юлска прогноза за увеличение на производството на царевица в световен мащаб през 2021/22 г. - до 1 202 млн.т, със 74,3 млн.т повече в сравнение с предходния сезон.

САЩ и Украйна са основни фактори за рекордното световно производство. Водещите експерти прогнозират ръст на добива от царевица в САЩ до около 378 млн.тона - увеличение с около 18 млн.т в сравнение с 2020 г. и с 32 млн.т спрямо 2019 г. Водещите експерти в момента оценяват размера на украинската реколта от царевица на около 38-39 млн.т, в сравнение с около 30 млн.т 2020 г.

Черноморският регион ще осигури 33% от световния износ на пшеница

Черноморският регион ще осигури 33% от световния износ на пшеница

Очертава се силна реколта включително и в България

Според тях рекордното производство и рязкото намаление на бразилския експортен потенциал ще позволят на Украйна да разшири значително пазарната си ниша. Обемът на украинския износ на царевица през 2021/22 г. се очаква да нарасне с драстичните 7 млн.т, спрямо 2020/21 г. до 30,5 млн. тона.