Депутатите приеха ключови изменения в Кодекса на труда, касаещи дистанционната работа. По този начин повечето случаи на работа от разстояние, които се случват в реалния живот, вече ще са законосъобразни.

Според новите текстове мястото, от което ще се работи от разстояние ще трябва да се впише в трудовия договор, като законът предвижда възможност това да са две различни локации.

В процеса на обсъждане на законопроекта отпадна изискването за посочване на конкретно помещение, бюро, диван и т.н. В случай, че служителят живее и работи дистанционно или в смесен режим в същото населено място, промяна на практика няма (няма да трябват допълнителни споразумения към договорите).

Освен това в случаите, в които служителят иска да работи и от няколко предварително известни локации в други населени места (от родния си град, от съседно населено място, от къщата на село, от coworking пространство в курорт и т.н.) само населените места се посочват еднократно в договора, като с поправките в зала става сигурно, че това е позволено, защото досега се разчиташе на тълкуване от инспекцията по труда.

Ограничен "хоум офис"? Промени в Кодекса на труда могат да намалят дистанционната работа

Ограничен "хоум офис"? Промени в Кодекса на труда могат да намалят дистанционната работа

В България е най-ниският процент в ЕС на хора, работещи от разстояние

Промените предвиждат още, че до 30 работни дни годишно служителят ще може да работи от всякакво друго място, след съгласие на работодателя (може и по имейл), стига да спазва изискванията безопасни условия на труд.

Освен това служителите ще бъдат задължени да опишат местата, от които работят подробно пред работодателя си. Създава се и автоматизирана система за отчитане на работата от разстояние, като работодателите ще са длъжни да предоставят данни от нея, ако служителите им ги поискат.

С новите текстове се намалява отговорността на работодателите при настъпване на трудова злополука, в случаите, в които работещият от разстояние не е спазил правилата за безопасност. Регламентира се още отговорността на работодателите за гарантиране на заплатите на работниците и служителите при веригите от подизпълнители.

Работещите в хоум-офис ще имат право право да не отговарят на работодателя си по време на междудневната или седмичната си почивка, освен ако в договорът им не са уговорени условия, според които това е допустимо.

Дистанционната работа се превръща в привилегия само за най-елитните служители

Дистанционната работа се превръща в привилегия само за най-елитните служители

Завръщането в офиса отваря разлом вътре в екипите