Американската петролно-газова компания ExxonMobil съобщи в четвъртък за откриването на нови значителни запаси от природен газ в шелфа на Кипър.

Залежите от "синьо гориво" са били открити близо до терена на кладенеца Glaucus-1, с чието сондиране в момента се занимава ExxonMobil. По предварителна оценка запасите от природен газ в новото находище се определят на от 5 до 8 трилиона кубични фута (142-227 милиарда кубични метра).

"Ние направихме многообещаващо откритие в граничния район на терена на търсенето. Потенциалът на този ресурс като източник на енергийни ресурси за регионалните и глобалните пазари ще бъде оценен допълнително", се посочват в прессъобщението на компанията думите на президента на ExxonMobil Exploration Company Стив Гринли.

В него се отбелязва още, че в близките месеци компанията ще направи допълнителен анализ за потенциала на находището.

Кипър и Египет изграждат директен подводен газопровод

Кипър и Египет изграждат директен подводен газопровод

Той дава възможност за доставки от Източното Средиземноморие към ЕС

Разработката на кладенците Glaucus-1 е вторият етап от проекта Block 10. Първият етап предполагаше сондиране на местонаходището Delphyne-1, в резултат на което не бяха открити търговски запаси от въглеводороди.

Кипърското поделение на ExxonMobil Exploration Company притежава дял от60% в проекта, а Qatar Petroleum 40 на сто.

Турция иска да добива петрол и газ в морето край Кипър

Турция иска да добива петрол и газ в морето край Кипър

Сондажите могат да започнат в следващите дни

Средиземноморският остров се намира в т.нар. Левиатански басейн, където Израел и Египет вече откриха едни от най-големите запаси от природен газ през последното десетилетие. Турция също проявява интерес и намерение да се включи в търсенето на природните ресурси в района.