Общите запаси от природен газ в ЕС продължават да достигат нови исторически "върхове", надхвърляйки 99%. Доставките от втечнен газ в региона започнаха отново да нарастват до рекордни нива към края на този месец. Газът на фондовата борса в Европа сега се търгува за около 540 долара за 1000 куб. метра.

"Газпром" доставя газ за Европа транзитно през Украйна в размер на 42,4 милиона кубически метра на ден чрез газоизмервателна станция "Суджа". Според информация от вчера от украинска стрпана, подаването на газ през пункта ще продължи до края на 2024 година, тъй като заявки за по-късен период не са подадени от европейски държави, пише ТАСС.

Към момента европейските подземни газохранилища са запълнени на 99,13% (с 9,05 процентни пункта повече от средното за тази дата за последните пет години), там има 109,24 млрд. куб.м газ, което е историческият максимум на газовите запаси в ЕС.

Европейските страни напълниха подземните си хранилища с газ до целевите 90% за отоплителния сезон още в средата на август. Преди това Европейската комисия очакваше да постигне такива показатели едва до ноември. Към края на октомври се увеличават постъпленията на втечнен природен газ от терминалите в европейската газопреносна система.

В момента капацитетът за регазификация на втечнен газ и по-нататъшното му преминаване в европейските тръбопроводи е 54% от максимума. Средната цена на газа през септември в Европа е била 417 долара за 1000 куб. м, а през октомври - 513 долара за 1000 куб. м.

Времето тази седмица в Централна и Западна Европа се очаква да бъде толкова топло, колкото и през предходната седемдневка.Делът на вятърната енергия при производството на електроенергия в ЕС нарасна до 20% през октомври.

Едно от най-големите газохранилища в Западна Европа не може да съхранява газ

Едно от най-големите газохранилища в Западна Европа не може да съхранява газ

Поне през следващите няколко дни