Цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие се понижават с 4.6% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Индексът на продукцията от растениевъдството се понижава с 6%, а на продукцията от животновъдството се увеличава с 3.7%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 2%, като в растениевъдството той е с 3.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение с 2.8%, показват данните на Националния статистически институт.

През третото тримесечие спрямо същия период на 2018 г. най-голямо намаление се наблюдава в цените на бобовите култури - с 43.5%. По-ниски са цените на: зърнените култури - с 5.3%, техническите култури - с 12.8%, фуражните култури - с 9.9%, и пресните плодове - с 2%. Цените на пресните зеленчуци отбелязват ръст с 14.8%. Намаление е отчетено в цените на: меката пшеница - със 7.1%, слънчогледа - с 18.8%, фасула - с 19.8%, маслодайната роза - с 25.7%, краставиците - с 8.8%, сините сливи - с 11.3%, и виненото грозде - с 3.9%. Повишават се цените на: ръжта - с 12.9%, памука - с 13.2%, доматите - с 18.0%, пипера - с 18.0%, и черешите - с 13.8%.

При животинските продукти е регистрирано увеличение в цените на: козето мляко - с 22%, кравето мляко - с 11.8%, и кокошите яйца за консумация - с 5.4%. Намаление е отчетено в цените на биволското мляко - с 8.1%, и на овчето мляко - с 8.2%.

Цените на свинете спрямо предходната година се увеличават с 13%, на едрия рогат добитък - със 17.3%, на овцете - с 9.2%, и на козите - с 2.8%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на козето мляко - с 20%, и овчето мляко - с 1.9%. Намаление е отчетено в цените на биволското мляко - с 12.1%, и на кокошите яйца за консумация - с 1.6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 0.9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2.4% спрямо 2018 година.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо 2018 г. индексът на цените на: електроенергията и горивата се увеличава с 1.1%, посевния и посадъчния материал - с 1.8%, минералните торове - със 7.7%, ветеринарномедицинските продукти - с 6.7%, и фуражите - с 1.9%. Намаляват цените на продуктите за растителна защита - с 0.6%.