Износът на продукти на агропромишления комплекс на Русия към 28 ноември възлиза на 31,2 милиарда долара, което надвишава стойностния обем за цялата миналата година (30,5 милиарда долара) и с 21% повече, отколкото на същата дата преди 12 месеца. Това съобщава центърът "Агроекспорт" към Министерството на земеделието, пише interfax.ru.

Най-високи темпове на растеж продължава да демонстрира маслената индустрия: от началото на годината предлагането за експорт на мазнини и маслени продукти нарасна с 49%, до $6,185 милиарда.

Аграрните стоки, които изнася Русия и топ 5 на вносителите

Аграрните стоки, които изнася Русия и топ 5 на вносителите

Сред купувачите на руски храни лидер е Китай, следван от ЕС и Турция

Но основната част от руския аграрен износ е зърното - от него зад граница бе доставено количество за 9,415 милиарда долара (увеличение от 10%).

Износът на риба и морски дарове от Руската федерация нараства с 29%, до $6,08 млрд., на месо и млечни продукти - с 30%, до $1,328 млрд., на продукти от хранително-вкусовата промишленост - с 11%, до $4,145 млрд. Доставките на други селскостопански продукти се увеличават с 11 % до 4,083 милиарда долара.

ЕС остава най-големият купувач на руски селскостопански продукти: доставките за европейски страни се увеличиха с 44% до $4,171 мииларда. Делът на ЕС в руския селскостопански износ е 13,4%. Турция (12% дял) е внесла продукти на стойност 3,755 милиарда долара, което е с 36% повече спрямо същата дата на миналата година.

 ЕС е най-големият купувач на руска селскостопанска продукция

ЕС е най-големият купувач на руска селскостопанска продукция

Аграрният износ расте с 20%,основната част се пада на зърното

Петте най-големи вносители на руска селскостопанска продукция включват още Китай (с дял от 10,1%), Южна Корея (6,9%) и Казахстан (6%). Износът на селскостопански продукти от Руската федерация за Китай от началото на годината е намалял с 11%, до $3,169 млрд. Доставките за Южна Корея са се увеличили с 42%, до $2,165 млрд, за Казахстан - с 23%, до $ 1,865 милиарда.

Турция и Египет остават най-големите купувачи на руско зърно (съответно с 2,082 милиарда долара и 1,351 милиарда долара). Основните вносители на мазнини и масла са Турция (1,123 милиарда долара) и Китай (833 милиона долара). Основният артикул за износ за Южна Корея и ЕС е рибата (съответно 1,903 милиарда долара и 1,658 милиарда долара).

През 2020 г. Руската федерация е изнесла селскостопански продукти на стойност 30,5 милиарда долара срещу 25,6 милиарда долара през 2019 година.

Според прогнозата на Министерството на земеделието тази година износът на селскостопанска продукция ще възлезе на 34-35 млрд. долара. А към краят на 2030 г. обемът на този руски експорт се планира да достигне 47,1 млрд. долара.