При всяко ново посещение в магазина за хранителни стоки виждаме, че цените на продуктите, които обичайно пазаруваме са се увеличи. Това лично наблюдение се потвърждава от последните данни на Националния статистически институт, според които през януари 2023 г. месечната инфлация е 1.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. достига внушителните 16.4 на сто. 

Плащайки драстично по-висока сметка на касата усещането за спекула у повечето от нас се засилва. Обяснения като последици от пандемията; войната; поскъпването на транспорта, дистрибуцията торовете, фуражи,... звучат основателни, но има и нещо, което без съмнение внася у потребители усещане за несправедливост - надценката на търговците.

Наблюдението на цените на дребно на основните хранителни продукти на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата на: захар, олио, брашно и яйца показва, че през годината най-високи са цените в магазинната мрежа, с изключение на цената на яйцата, които най-скъпо са се търгували в големите търговски вериги.

Месец в еврозоната: Ето какви са истинските цени на храните в магазините в Хърватия

Месец в еврозоната: Ето какви са истинските цени на храните в магазините в Хърватия

Годишната инфлация на Хърватия през първия месец в еврозоната възлиза на 12.7 на сто

Надценките на цените на дребно, спрямо цените на едро, в големите търговски вериги са най-големи при яйцата - 27%, следвани от брашното - 19%, олиото - 8% и захарта съответно 4%. В магазинната мрежа надценките са 28% при брашното, 21% при яйцата, 17% при олиото и 14% при захарта.

Цени на едро и на дребно на захар, олио, брашно и яйца през 2022 г.

Стока Цени на едро на тържищата Цени на дребно в търговските вериги Надценка % Надценка лв. Цени на дребно в магазинната мрежа Надценка % Надценка лв.
ЗАХАР 2,14 лв. 2,22 лв. 4% 0,08 лв. 2,44 лв. 14% 0,30 лв.
ОЛИО 4,59 лв. 4,95 лв. 8% 0,36 лв. 5,39 лв. 17% 0,80 лв.
БРАШНО 1,33 лв. 1,58 лв. 19% 0,25 лв. 1,70 лв. 28% 0,37 лв.
ЯЙЦА 0,28 лв. 0,36 лв. 27% 0,08 лв. 0,34 лв. 21% 0,06 лв.

Цени на едро и на дребно на захар, олио, брашно и яйца през 2021 г.

Стока Цени на едро на тържищата Цени на дребно в търговските вериги Надценка % Надценка лв. Цени на дребно в магазинната мрежа Надценка % Надценка лв.
ЗАХАР 1,40 лв. 1,45 лв. 4% 0,05 лв. 1,62 лв. 16% 0,22 лв.
ОЛИО 3,09 лв. 3,52 лв. 14% 0,43 лв. 3,57 лв. 16% 0,48 лв.
БРАШНО 1,01 лв. 1,25 лв. 24% 0,24 лв. 1,29 лв. 28% 0,28 лв.
ЯЙЦА 0,19 лв. 0,25 лв. 32% 0,06 лв. 0,24 лв. 26% 0,05 лв.

Сравнителният анализ на цените на едро и на дребно през 2022 г. спрямо 2021 г. показва, че анализираните стоки през 2022 г. са поскъпнали, както на едро, така и на дребно.

При захарта поскъпването на едро и в търговските вериги е едно и също - 53%, а в магазинната мрежа то е 52%. При цената на олиото най-голямо е покачването на цените на дребно в магазинната мрежа - 51%, следвано от цената на едро - 49%, а най-малък процент на поскъпване олиото има в търговските вериги - 41%.

Инфлация за едни, дефлация за други - зависи на какво се топлите

Инфлация за едни, дефлация за други - зависи на какво се топлите

Ръстът на цените забавя темпа си за втори пореден месец

Поскъпването през 2022 г. на брашното на едро и на дребно в магазинната мрежа е еднакво - 32%, а в търговските вериги то е 27%. Яйцата са поскъпнали най-много на едро - 47%, в търговските вериги то е 42% и в магазинната мрежа съответно 41%.

Направения анализ сочи, че ножицата между цените на едро и на цените на дребно в големите търговски вериги е в диапазона 4-27%, а между цените на едро и цените на дребно в магазинната мрежа тя е 14-28%.

Промяна на цените на едро и на дребно на захар, олио, брашно и яйца през 2021 г. и 2022 г.

Стока Едро Дребно - търговски вериги Дребно - магазинна мрежа
2022 г. 2021 г. Промяна  2022 г. 2021 г. Промяна  2022 г. 2021 г. Промяна 
ЗАХАР 2,14 лв. 1,40 лв. 53% 2,22 лв. 1,45 лв. 53% 2,44 лв. 1,62 лв. 51%
ОЛИО 4,59 лв. 3,09 лв. 49% 4,95 лв. 3,52 лв. 41% 5,39 лв. 3,57 лв. 51%
БРАШНО 1,33 лв. 1,01 лв. 32% 1,58 лв. 1,25 лв. 27% 1,70 лв. 1,29 лв. 32%
ЯЙЦА 0,28 лв. 0,19 лв. 47% 0,36 лв. 0,25 лв. 42% 0,34 лв. 0,24 лв. 41%