Добър сте в това, което правите? Имате впечатляващо портфолио от успешни проекти и доволни клиенти? Може би сте готов да станете консултант или вече работите като такъв? Има обаче някои неща, които експерти в областта смятат за ключови, а вие може би не подозирате за тях.

Първо е важно да отчетем факта, че консултирането е широк термин, който може да има различни значения в зависимост от индустрията, за която се отнася. Например, можете да работите като маркетинг консултант, помагайки на компаниите да създават и оптимизират своите маркетингови кампании, или като консултант по внедряване на бизнес софтуер, проектирайки и внедрявайки софтуерни системи за управление на бизнеса. Въпреки че терминът "консултант" има много приложения, той често се използва за обозначаване на управленското консултиране, или практиката да се помага на компаниите да увеличават своята ефективност и рентабилност чрез преодоляване на оперативните и стратегическите предизвикателства, пред които са изправени.

На второ място е необходимо да направим разграничение между бизнеса с управленско консултиране и професията управленски консултант.

"Вие можете да предоставяте консултантски услуги в различни функционални области. Може да бъдете както част от фирма, така и да сте индивидуален консултант. Може да сте израснали като консултант, а също и да стъпвате в тази професия от мениджърска позиция или дори от студентската скамейка. Това е така, защото професията не е регулирана", разказва Гергана Мантаркова, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) и член на борда на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global). Организацията с 25-годишна история в България е част от CMC Global. Асоциацията е единствената организация у нас, която е акредитирана да присъжда квалификационната степен Certified Management Consultant (СМС), в превод на български - сертифициран управленски консултант.

Професията управленски консултант има много ясни стандарти в две направления:

На първо място те засягат процеса на консултиране, защото един специалист може да има много добри технически познания, но да няма уменията да ги "преведе" на клиента, така че те наистина да имат стойност.

Другото стандартизирано направление в професията управленски консултант са личностните качества и етиката, които е необходимо да притежава един професионалист.

"Консултантът трябва да умее да комуникира, да провокира, да подпомага процеса и да е наясно, че услугите и съветите, които предоставя на клиентите, имат значение за техния бизнес и за обществото като цяло", казва още Гергана Мантаркова.

И докато у нас професията на управленския консултант е сравнително млада, в чужбина тя е добре позната и сертифицирана още през 1967 година.

"В България компаниите вече започват да стават достатъчно големи, за да осъзнават, че със собствени сили не могат да измислят и да направят всичко. А също и по-важното - че това не е нужно, след като винаги могат да потърсят надежден партньор", казва Владимир Рашев, управител на консултантската ИТ компания Balkan Services и сертифициран управленски консултант (СМС).

CMC сертификати

Снимка 615530

Източник: Balkan Services

А как се става СМС - сертифициран управленски консултант?

Сертификацията стартира със самооценка за покриване на минималните критерии спрямо приложимите професионални стандарти. Това е един интересен процес на себепознание - в кои области и как се позиционирате; какъв е вашият опит; каква е връзката ви с клиентите. За целта още в самото начало се определя ментор, който да ви напътства по време на процеса.

През втората фаза се развива казус, който показва не само уменията ви, но и как в ролята на управленски консултант осъзнавате целта на заданието и какво точно е постигнато, какъв е бил подходът ви, можете ли да го представите по професионален начин.

Третата стъпка е интервю с оценители, които могат да ви дадат градивна обратна връзка относно поведението и личностните ви качества, и по този начин да допълнят цялостната картина.

"Процесът не е сложен, но трябва реално да сте консултант и да отговаряте на изискванията за сертифициране, като демонстрирате определени знания, умения и прилагате международно признати стандарти, за да може да преминете през процедурата", отбелязва Гергана Мантаркова.

А Владимир Рашев допълва: "Първо ставаш консултант, и след това на базата на придобития опит се сертифицираш".

И това въобще не е краят на консултантското развитие - на всеки три години CMC консултантите е нужно да се ресертифицират.

"По този начин професионалистите продължават да се развиват, защото добрият консултант е пред събитията, за да може да бъде полезен", обобщава целта на ресертифицирането Гергана Мантаркова.

В този контекст е важно да отбележим, че консултантската професия вече има съвременен ISO стандарт, който отговаря на изискванията на клиентите и бизнеса, като насърчава добри консултантски практики и етично поведение сред консултантите.

ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране

Този ISO стандарт се основава на най-добрите практики от света на управленското консултиране и включва препоръки за подобряване на цялостния процес по предоставяне на тези услуги. Стандартът цели да повиши прозрачността и ефективността в изпълнението на проекти. Правилното му прилагане дава възможност на управленските консултанти да намалят риска, да допринесат с ценни знания за развитието на организациите, с които работят, и да предоставят повече стойност на клиентите си.

Освен ISO стандарта, който засяга процеса на консултиране, много важен документ за управленските консултанти от правна гледна точка е "Рамката на компетентностите".

През 2023 г. с помощта на тази рамка и други ресурси, Balkan Services стартира изграждането на програма, по която да надгради консултантските умения на своя екип.

"Нашите ценности няма да се променят, защото те определят какви сме ние и как се самоопределяме. Когато имаш отношения с друга страна, например с клиент, тогава Рамката на компетентностите задава правилата за това до къде и как може да стигнеш в отношенията си, а това помага изключително много", споделя Владимир Рашев.

Третият документ, който е много важен за работата на сертифицираните управленски консултанти, е Етичният кодекс.

"Наскоро БАУКО прие нов Етичен кодекс, в който се разграничават пет страни от поведението на консултанта, насочени към клиентите, обществото, организацията, колегите и професията", отбелязва Гергана Мантаркова. Организацията прие и ключови промени в Рамката на компетентностите в посока - дигитализация, ESG стандарти и начин на общуване, вкл. развитие на емоционалната интелигентност.

Като активен член на БАУКО, Balkan Services се стреми да прилага тези добри практики при работата със своите клиенти, категоричен е Владимир Рашев и допълва, че вярва в голямата нужда от консултантски услуги на високо ниво в страната ни.

"Важно е да се вдигне нивото на консултантската услуга в България", казва още той.

Гергана Мантаркова и Проф. Бистра Василева връчват CMC сертификата на Владимир Рашев

Снимка 615529

Източник: Balkan Services

Ползите за бизнеса и клиентите са неизмерими, но осезаеми

Освен CMC сертифицирането на Владимир Рашев, четирима ключови служители от Balkan Services преминават обучението по ISO: 20700.

"Моята цел е винаги тези хора, които искат да надграждат уменията си, да имат възможност и да се насърчават да го правят. Обикновено след това те вдъхновяват и останалите от екипа, защото в крайна сметка, когато се квалифицират, се повишава и нивото на тяхната услуга", обяснява управителят на Balkan Services.

A Гергана Мантаркова допълва, че CMC сертифицирането и това по ISO: 20700, и прилагането на стандартите им в ежедневната работа, бързо се усеща от клиентите.

"Нашата цел е да работим с клиенти, които осъзнават колко е важно консултантите, с които си партнират, да са компетентни на максимално високо ниво. Тогава проектите, които реализираме, стават с по-голяма лекота и ефектът от тях е много по-голям. За мен крайната цел е клиентите ни да са доволни, ние да сме доволни и тогава ефектът от придобиването на квалификацията сертифициран управленски консултант (СМС) е на лице", обобщава Владимир Рашев.