Либерализацията на електроенергийния пазар у нас продължава, като следващата стъпка, вероятно предпоследната, ще бъде направена от месец юли. Тогава цената на тока за битовите потребители ще се определя не от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а от Министерски съвет - като базова цена, изчислена по определена методика.

КЕВР обаче ще има също важна роля в процеса, тъй като ще определя надбавката за т.нар. дружества крайни снабдители, които ще купуват електроенергия "на едро" от свободния пазар, т.е. от енергийната борса, и ще я продават "на дребно" на нас, битовите потребители. Така че от КЕВР ще зависи в каква степен ще бъдат компенсирани крайните снабдители за разликата между двата вида цени, и съответно - ще има ли повишение на цените на електроенергията и с колко.

Какво още трябва да се направи до средата на годината за преминаване към новата система за определяне на цените на електроенергията за бита, обсъждаха днес на "кръгла маса" в София - организирана от Института за енергиен мениджмънт - представители на Министерството на енергетиката, представители на крайните снабдители, енергийни експерти, както и председателят на КЕВР Иван Иванов и председателят на парламентарната Комисия по енергетика Делян Добрев.

Възможностите за компенсиране на крайните снабдители, освен от решенията на правителството и на КЕВР, зависят от натрупаните средства във Фонд "Сигурност на електроенергийната система". А от размера на това компенсиране пък зависи дали и с колко ще се повиши цената на електроенергията от юли.

Във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" към момента има дефицит от около 1 милиард лева, заяви по време на дискусията днес председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев. Това означава, че при сегашните цени "на едро", крайните снабдители няма да могат да бъдат компенсирани достатъчно.

По думите на Добрев, при това състояние на нещата е много вероятно да се наложи повишение на цените на електроенергията за бита от юли с около 20%.

Снимка 656413

Източник: EMI

Как се стигна до дефицит на средства във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Основните причини за това може да се търсят в две направления, стана ясно по време на експертната дискусия. Едното е, че има срив на цените на въглеродните квоти - при заложени от фонда средно 88 евро на квота, тяхната цена сега е паднала до 49 евро на квота.

Освен това, сега доста са паднали цените на електроенергията на енергийните борси у нас и в чужбина спрямо периода по време на пандемията. В тази връзка беше пояснено, че този факт на пръв поглед води до по-ниски компенсации, но всъщност не е така, тъй като от фонда, освен крайни снабдители, трябва да се компенсират и производители на електроенергия, вкл. от ВЕИ.

Относно евентуалните възможности да се избегне повишение на цените на тока или то да е минимално - което е свързано с попълване на фонда за електроенергийна сигурност - Добрев не беше оптимист, но посочи варианти. Едната възможност, според председателя на парламентарната енергийна комисия, е евентуалното удвояване на цените на въглеродните квоти в Европа, т.е. да са около 100 евро - за което засега няма индикации. Друга възможност е, прехвърлянето към фонда на средства от централния бюджет - което според Добрев едва ли би могло да се случи, защото излишни средства няма.

Според председателя на КЕВР обаче, от юли няма да има скокообразно повишение на цените на тока за бита с 10-20%. Иван Иванов изрази оптимизъм, че държавния бюджет може да "захрани" със средства Фонд "Сигурност на електроенергийната система", тъй като по време на пандемията са ползвани средства от фонда и по други направления.

Иванов същевременно отбеляза, че няма как да не се върви към пълна либерализация на електроенергийния пазар у нас - най-вероятно от 1 януари 2026 година - тъй като България е една от 4-те държави в ЕС, които все още не са го направили.

На този фон, крайните снабдители, представени на "кръглата маса" от главния изпълнителен директор на "Електрохолд" Карел Крал, изразиха опасенията си, дали ще получат навреме компенсациите си след средата на годината. А от Националната електрическа компания (НЕК) пък посочиха, че за предходния месец изобщо не са получили полагащите им се компенсации, което затруднява и техните разплащания.

Крайните снабдители ще могат да купуват електроенергия не само "ден напред" от борсата, но и по дългосрочни договори, обаче цената при "ден напред" ще служи като бенч марк, за да няма евентуални злоупотреби, беше обяснено от експерти.

Освен това, крайните снабдители посочиха, че не са наясно какво ще включват и как точно ще изглеждат фактурите, които ще бъдат изпращани на битовите потребители от юли. На притесненията им дали ще се забавят плащания на компенсации към тях заради проверка на фактурите, от КЕВР им отговориха, че е възможно да им се плаща според заявеното от тях, а при установяване на разминавания да се прави последващо изравняване.

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" днес спира работа. Какво означава това за енергийната ни система?

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" днес спира работа. Какво означава това за енергийната ни система?

Коментарът на Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен мениджмънт, пред Money.bg