През февруари продажбите на товарни автомобили на европейския пазар са нараснали солидно – със 17,8% на годишна база, до 160 062 машини.

За двата месеца от началото на годината този показател се е увеличил с С 15,4%  - до 320 833 търговски превозни средства, показват публикуваните от  Асоциация на  европейските производители на автомобили (ACEA).

Най-силен през февруари е ръстът на продажбите на товарни машини в Италия - 30,4%, следват Испания - 17,6%, в Германия - 16,2%. Франция и Великобритания отчитат далеч по-скромни данни – съответно 3,9% и  3,7%.

Броят на леките търговски автомобили до 3,5 тона нарастват за периода с 16,9% — до 131 799 машини. Продажбите на средните и тежките товарни автомобили с тегло над 3,5 тона в ЕС нарастват с  23,4% (25 974 бр.). А само на тежки камиони с тегло над 16 тона са се увеличили с  22,2%  - до 21 052 машини.