10-те най-големи търговци в сектор търговия с химични продукти са реализирали приходи в общ размер от над 2.5 милиарда лева през 2022 г., сочат данните на Българската стопанска камара (БСК).

Най-големи приходи (над 817 млн. лв.) регистрира Афер България ЕООД - Девня, който е основен дистрибутор на продуктите на "Агрополихим" АД за продажби както на българския пазар, така и в рамките на Европейския съюз. Основният предмет на дейност на дружеството обхваща търговия на едро с азотни, фосфорни и комбинирани торове, както и с други продукти на химическата промишленост.

Втори в класацията, с приходи от над 337 млн. лв. за 2022 г. се нарежда АСМ ЕООД - Монтана. Дружеството е наследник на създадената през 1997 Агрохим ЕООД. Основната дейност на компанията включва търговия с препарати за растителна защита, семена за посев и всички видове български и вносни минерални торове. АСМ търгува още със земеделска продукция и течни горива.

На трета позиция, с приходи от 273 млн. лв. откриваме Евро Ферт АД - Димитровград. Компанията е търговски представител на първия торов производител у нас "Неохим" АД. А основният продукт, който предлага е амониев нитрат.

Топ 10 се допълва още от 999 - Ив. Асенов ЕООД - Катуница, Еврохим Агро България ЕООД - Плевен, Балкан Полимерс ЕООД - София, Брентаг - България ЕООД - София, Агроферт ООД - Козлодуйци, Синджента България ЕООД - София и Ф + С Агро ООД - Русе. 

Първите 10 дружества в сектор търговия с химични продукти по Общо приходи за 2022 г.:

Компания Приходи
1 Афер България ЕООД - Девня 817.237 млн. лева
2 АСМ ЕООД - Монтана 337.036 млн. лева
3 Евро Ферт АД - Димитровград 273.769 млн. лева
4 999 - Ив. Асенов ЕООД - Катуница 226.670 млн. лева
5 Еврохим Агро България ЕООД - Плевен 180.177 млн. лева
6 Балкан Полимерс ЕООД - София 164.287 млн. лева
7 Брентаг - България ЕООД - София 159.463 млн. лева
8 Агроферт ООД - Козлодуйци 151.631 млн. лева
9 Синджента България ЕООД - София 131.652 млн. лева
10 Ф + С Агро ООД - Русе 124.204 млн. лева

Какво се случва с един от най-големите работодатели в Димитровград?

От Евро Ферт АД, напомниха, че на 7 декември м.г. торовия производител "Неохим" АД - Димитровград публично оповести в специализирания медиен портал www.x3news.bg готовността си за възобновяване на дейността на инсталацията за производство на амониев нитрат в края на месец февруари 2024 г. 

Торовият завод "Неохим" затвори заради скъпия газ

Eдин от най-големите работодатели в Димитровград затвори заради скъпия газ

Тази година плановият ремонт е започнал по-рано от предвиденото

С подновяване дейността на "Неохим" АД съвпада и крайният срок на мерките, наложени от т.нар. "нитратна директива". Със заповед №.РД09-565/16.07.2020 г. на министъра на земеделието и храните са утвърдени правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. С тях се въвеждат ограничения при прилагане на азотно торене в над половината общини в страната, които попадат в нитратно уязвими зони. Внасянето на азотсъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури се разрешава след 20 февруари за Южна България и след 25 февруари - за Северна България. До 5 февруари важеше забраната за подхранване на площи с едногодишни култури, засети през есента (есенници).

От "Евро Ферт" АД припомниха, че е налице тенденция за трайно намаляване цената на природния газ в Европа. А това би могло да бъде предпоставка за спад в цените на азотните торове. Оттам предвиждат до периода, в който "Неохим" АД ще възобнови производството на амониев нитрат, цената на синьото гориво да продължи да пада. На база заявените от "Булгаргаз" ЕАД прогнози за природния газ, се очаква през февруари тя да бъде по-ниска с 6% спрямо тази за януари 2024 г.

Преди месеци "Неохим" изнемогваше заради скъпия газ - днес е на 79 милиона лева печалба

Преди месеци "Неохим" изнемогваше заради скъпия газ - днес е на 79 милиона лева печалба

Предприятието измести годишния си ремонт по-рано, в момента е с рекордни показатели