На фона на военните конфликти по целия свят за военния завод "Арсенал" предстои внедряването на мащабна автоматизация на оборудването и процесите. Това става ясно от ведомствения сайт zakazanlak.bg. Само през последните години инвестициите в ново оборудване и нови производствени мощности в "Арсенал" надхвърлят 200 млн. лева.

"Сключените договори за ново оборудване са с максимална автоматизация - комплексни машини, интегрирани с роботи и манипулатори", поясниха от "Арсенал". Пример за това е започналото изграждане на новия завод в Стара Загора, който ще бъде изпълнен с високопроизводителни машини и съоръжения.

Военното предприятие има сключени договори за автоматизиран монтаж на сглобени единици.

"За пръв път в историята на фирмата се решават проблеми за автоматизиран монтаж, интегриран с контрола в специалните производства", съобщиха оща от "Ареснал".

Пред финализиране са няколко проекта в масовите производства за автоматизиран контрол на детайли и изделия. 

"Арсенал" ще се разширява - предстои изграждането на нов склад в Казанлък

Най-големият производител на оръжие в България се разширява

Важни нови технологии и процеси, които характеризират високото технологично ниво на фирмата, са: МIM процес - инжекционно формоване, депластифициране и синтерованена детайли от метален прах; спининговане на детайли от черни и цветни метали; ротационно поточно формоване на дълги детайли; твърдо анодиране на детайли от алуминиеви сплави; лазерно разкройване и маркиране; линии за автоматично фосфатиране; роботизирано заваряване; безразрушителен контрол на детайли и материали, експресни методи за анализ и много други.

За реализацията на всички тези процеси в предприятието е създадена нова дирекция "Автоматизация на производствените процеси"за.

Шефът на "Арсенал": Обезпечени сме дългосрочно с договори и пазари, търсим още 2000 служители

Шефът на "Арсенал": Обезпечени сме дългосрочно с договори и пазари, търсим още 2000 служители

Във военния завод работят над 8500 души със средни заплати от 2000 лева